Kenneth Bodin
Kenneth Bodin menar att Umeå universitet har stora möjligheter att vara drivande inom utvecklingen av 3D-utskrifter. Foto: Torbjörn Brännström.

Umeå kan vara ledande inom 3D-utskrifter

Den nya tekniken för tillverkning av saker med 3D-skrivare kan skapa helt nya förutsättningar för svensk industri. Men då krävs en strategisk satsning på området, menar Kenneth Bodin i Forskarbloggen på Umeå universitets webb.

”Om 20–25 år kan precis allt ha förändrats, på samma sätt som internet, webben och mobil IT förändrat världen de senaste 20 åren”, kommenterar Kenneth Bodin de nya möjligheter som 3D-utskrifter kan innebära.

Kenneth Bodin är vd och grundare av Algoryx Simulation i Umeå, men också fast förankrad i universitetets forskning och utbildning, bland annat inom datavetenskap, superdatorcentret HPC2N och UMIT Research Lab. Under rubriken Umeå och 3D-skrivarna tar han i
Forskarbloggen på Umeå universitets webb
upp frågan om 3D-skrivare och digital produkttillverkning.

Fler initiativ behövs

Området är hett men för att vara med i utvecklingen måste industri och universitet våga vara drivande. Kenneth Bodin menar att det fortfarande saknas tillräckliga initiativ från den svenska skogsindustrin och gruv- och metallindustrin, ”trots att det med all säkerhet blir en mycket stor global marknad med tiden.” Råvarorna som SCA, LKAB, Boliden och andra stora traditionella basindustrier använder skulle kunna användas på nya innovativa sätt, menar Bodin.

Strategisk forskning

Också Umeå universitet måste våga ta avgörande strategiska val för att bidra med kunskap och forskning, fortsätter Kenneth Bodin. Han påpekar att Umeå universitet ligger långt fram och under senaste året varit drivande i att ta fram
en nationell agenda för 3D-skrivande
som beskriver Sveriges nuläge och möjligheter inom området. Därmed finns det i Umeå stora möjligheter att bidra till att en helt ny svenska industrigren kan växa fram, om en strategisk satsning görs på såväl forskning som utbildning.

Men då handlar det om att ta ett större grepp än enbart köpa in ett antal 3D-skrivare, påpekar Bodin. Framför allt måste en satsning göras på forskning och utbildning inom området, menar Kenneth Bodin.

De viktiga satsningarna handlar om digital produktutveckling, forskning som knyter samman digital tillverkning med råvaror samt att utveckla dialogen om universitetets utveckling bortom låst positionering, skriver Kenneth Bodin.

Läs hela blogginlägget på Forskarbloggen.