Umeå kommuns webbplats
Umeå kommuns webb är bäst i Sverige på att besvara frågor.

Umeå kommuns webb bäst i Sverige

Umeå kommuns webbplats är bäst i landet på att besvara frågor från medborgarna. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings senaste mätning, där Umeå ligger i topp.

För att ta reda på hur informativa kommunernas webbplatser är ställde SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 215 medborgarfrågor inom tolv olika verksamhetsområden. Svaret fick inte ta längre tid än två minuter att hitta och andelen besvarade frågor mättes i procent.

Umeå kommun står för det bästa resultatet (92 procent), följt av Huddinge kommun (91 procent) och Örebro kommun (90 procent). Den första mätningen gjordes av SKL förra året, då Umeå placerade sig på tredje plats.

Långsiktig satsning

— Det är fantastiskt roligt att vårt enträgna arbete ger resultat. Vi har tagit fram många e-tjänster och jobbat mycket med strukturen på umea.se. Vi vet att webben allt mer blir den viktigaste ingången till kommunen för medborgare och brukare, säger Marit Andersson, informationschef i Umeå kommun.

— Nu får vi ett tydligt bevis på att kommunens långsiktiga satsning på webben som kommunikationskanal och webborganisationens arbete verkligen ger effekt. Dessutom får vi ett bra och tydligt underlag för vårt fortsatta arbete med förbättringar, för självklart satsar vi på att nå hundra procent, säger Ulrika Eriksson, webmaster i Umeå kommun.

Bättre i hela landet

Årets mätning visar att informationen i landet har blivit bättre inom samtliga tolv verksamhetsområden sedan förra mätningen. Totalt i landet har andelen medborgarfrågor som enkelt kan besvaras via webben ökat med i genomsnitt 15 procentenheter jämfört med förra året, från 52 till 67 procent. De 21 bästa kommunerna har ökat andelen besvarade frågor från en spridning på 87—77 procent till 92—83 procent.

— Det är uppenbart att en stor del av landets kommuner har tagit den tidigare undersökningen på stort allvar och förbättrat sina webbsidor. Att informationen till medborgarna är lättillgänglig är en demokratisk fråga och webben är i dag en av våra viktigaste informationskanaler, säger Lars Strid, SKL, som har ansvarat för mätningen.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 24 augusti, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

24 augusti, 2010