Umeå och Luleå satsar på spelindustrin

Umeå och Luleå går samman om en extra satsning på spelindustrin. Ökad mångfald och fler utbildningar är några önskemål.

I Umeå finns ett antal framgångsrika spelutvecklingsföretag som Paradox, Coldwood, Turborilla, Zordix och Level Eight.

Nu ska de och andra spelföretag stärkas än mer med en gemensam satsning mellan Umeå och Luleå kommuner.

Nya influenser behövs

Företagen går bra men vittnar om utmaningar och behov av nya influenser och angreppssätt. Några områden som lyfts fram är tillgång till kompetens, fler och bättre utbildningar, svag mångfald i branschen, behov av stärkta innovationsprocesser samt ökat samarbete lokalt och regionalt.

Projektet ”G&I – Games and Innovation in Umeå and Luleå” beviljas 300 000 kr för 2018, 650 000 kr/år 2019–2020 och 300 000 kr för 2021 från Umeå kommun. Dessutom ska Näringslivsservice bidra med både pengar och arbetstid.

Umeå och Luleå kommuner söker även regionalfondsmedel för åren 2018–2021 för projektet ”G&I – Games & Innovation in Umeå and Luleå”.

Projektets tre delområden:

  • Nya tjänster och produkter – utveckling av spelprojekt till kommersiella spel samt samverkan mellan olika branscher gällande såväl teknik som applikationer.
  • Testbädd för spelinnovationer – spellabb för kontinuerliga simuleringar av olika slag, med spetskompetens inom olika områden.
  • Inkluderande innovation – allmänhet, kvinnor, unga vuxna, nyanlända och fysiskt funktionsnedsatta ska få kompetens inom digital teknik.

Arctic Game Lab
Projektägare för satsningen är Luleå Näringsliv AB. Sökt finansiering från Umeå kommun är 1 000 000 kr/år, totalt 3 000 000 kr, som växlas upp med lika mycket medel från EU:s regionala fond. Stor betydelse har Umeå universitet, satsningen på mer programmering i grundskolan samt inkubatorerna Uminova Innovation, eXpression och BIC Factory.
Umeå kommun är sedan 2017 medlem i nätverket Arctic Game Lab tillsammans med Skellefteå, Boden, Piteå och Luleå kommuner. G&I medför att detta arbete kan växlas upp, och dessutom ges möjlighet att göra direkta och företagsnära insatser.