Move branschdagar
Inspirerade av branschdagarna för rörlig film är Moa Markgren, Josefin Lundberg, Emma Boström Wallin, Alexandra Nilsson och Malin Kultti, alla fem studenter på Kulturentreprenörsprogrammet vid Umeå universitet.

Umeå satsar på öppen källkod

Umeå kommun har upphandlat ett nytt skolbibliotekssystem med öppen källkod som IT-företaget Codemill ska leverera.

Program med öppen källkod innebär att användaren har rätt att modifiera programkoden och distribuera vidare till andra intresserade.

– Vi har upphandlat ett skolbibliotekssystem som ska underlätta för lärare att ta del av de boklådor som biblioteket lånar ut till undervisningen. Tidigare sköttes utlåningen manuellt, förutom att det var tidskrävande så var det svårt att se vilka lådor som var utlånade, säger Thomas Kvist, IT-projektledare på Umeå kommun.

Uppmuntra fler lån av böcker

Syftet med skolbibliotekssystemet är dels att förbättra utlåningsverksamheten för lärare och bibliotekarier samt att uppmuntra till mer utlåning av boklådor, men också för att ta reda på hur en upphandling av system med öppen källkod kan genomföras bäst praktiskt.

Öppen källkod innebär att dess licens ger användaren rätt att modifiera programvaran samt distribuera den vidare till fler. I dag har de flesta kommuner avtal med Microsoft för leverans av verksamhetssystem men många är nyfikna på att utveckla egna program med öppen källkod.

Intresset ökar för öppen källkod

– Jämfört med för fem år sedan har intresset för öppen källkod ökat hos den offentliga sektorn. Norrbottens län funderar till exempel just nu på att införa ett bibliotekssystem som består av öppen källkod, säger Kvist.

Han tror inte att det alltid finns stora ekonomiska vinster med att använda program med öppen källkod, utan det är narare möjligheten att få mer kontroll över koden och verksamhetsutveckling som påverkas av IT-systemen som är den verkliga vinsten.

– Vi är ute efter att lära oss mer om praktisk hantering av öppen källkod för att kunna fatta bättre beslut i framtida IT-upphandlingar, säger Thomas Kvist.

I höst beräknas det nya IT-stödda skolbibliotekssystemet tas i drift och det ska levereras av
IT-företaget Codemill
som nominerades till avknoppningsföretag i Umeå kommun i fjol.

Codemill
 

IT-företaget Codemill leverar det nya IT-stödda skolbibliotekssystemet. På bilden Ingrid Westman och Rickard Lönneborg från Codemill.

Text: Ingela Hjulfors Berg, Foto: Mikael Hansson och Codemill