Umeåbaserade IT-företaget UDK knoppar av området COS

IT‐företaget UDK (Umeå Datakonsulter) knoppar av affärsområdet COS och bildar nya bolaget COS Systems för hantering av bredbandstjänster.

Företagets egenutvecklade programvara har skapat het efterfrågan genom att automatisera flödet kring hantering av bredbandstjänster åt stadsnätsägare, tjänsteleverantörer och slutkunder. Automatiken snabbar på bredbandsärenden markant då alla led sköts online.

En person som vill skaffa bredband i en kommun vars stadsnät har COS programvara blir automatiskt omdirigerad till
COS tjänsteportal
direkt datorn startas. Portalen presenterar då en jämförelse mellan olika bredbandsleverantörers priser och villkor. Då kunden valt önskad tjänst genomförs beställningen online och uppkopplingen aktiveras inom max tre minuter, en process som med andra lösningar ofta tar 7‐8 dagar. Befintliga kunder kan sedan beställa, byta eller avsluta tjänster online via portalen.

‐ Programvaran COS är redan idag en väl fungerande produkt med lyckade installationer. UDK knoppar nu av COS i ett nytt bolag med bredare ägarbas för att COS ska växa vidare och nå sin fulla potential, säger Peter Lidström, vd på UDK.

Fakta COS
COS är ett webbaserat system som hanterar driftövervakning, support, fakturaunderlag, statistik,
trafikövervakning, felhantering och kundens beställning av bredbandstjänster. COS Systems befintliga kunder utgörs av nätägare såsom kommuner och energibolag som valt att använda företagets programvara för hantering av bredband. Slutkunderna får en portal som tydligt jämför olika leverantörers erbjudanden och där ett köp online innebär en fungerande uppkoppling inom max tre minuter.

COS hanterar tjänster i ett 20‐tal stadsnät spridda över Sverige. Bland befintliga kunder återfinns QuadraCom med 80 000 anslutningar i 22 stadsnät, Skellefteå Kraft AB med 24 000 anslutningar och Kommunicera i Umeå AB med 14 000 anslutningar. COS har nio anställda och huvudkontoret ligger i Umeå.