Kenneth Bodin
Saneringsarbetet i Fukushima kärnkraftverk är en stor utmaning för teknik och innovation, säger Kennet Boin, vd för ALgoryx Simulation, vars simuleringsteknik används i saneringsarbetet.

Umeåföretag bidrar till sanering av Fukushimas kärnkraftverk

Simuleringsteknik från Algoryx Simulation i Umeå ska bidra till att sanera kärnkraftverket i Fukushima, som ödelades 2011 i en stor jordbävning.

– Vi är hedrade av att Algoryx har valts ut för att delta i detta samarbete. Vi kommer att arbeta med några av de mest avancerade robotsystemen i världen, utvecklat av den japanska industrin, och kan förhoppningsvis bidra till några av lösningarna för utmaningarna i Fukushimas kärnkraftverk, säger Kenneth Bodin, vd och medgrundare av Algoryx Simulation.

– Det är något som ger djup mening och motivation till vårt vardagliga arbete, fortsätter Kenneth Bodin.

Omfattande saneringsarbete
Den katastrofala jordbävning som förstörde kärnkraftverket i Fukushima 2011 har lett till ett omfattande saneringsarbete. Fortfarande är strålningen mycket hög och ett hot mot allt liv.

Robotar har blivit en viktig del i det komplicerade arbetet med att plocka ner och städa upp i kärnkraftverket. Robotar kan ta sig an svåra tuffa uppgifter där det är livsfarligt för människor att vistas. Det kan handla om räddningsarbete, säkerhetsuppgifter, brandbekämpning, riva murar och väggar eller flytta maskiner.

Testområde för robotar
Ett omfattande testområde för robotar har byggts upp i anslutning till Fukushima för att lösa de svåra uppgifterna. 3D-simuleringar och virtuella prototyper är en nödvändig del av utvecklingsarbetet med de avancerade robotarna. Det är här som simuleringsteknik från Algoryx kommer att få en väsentlig plats.

Tillsammans med japanska företaget Virtual Mechanics Corporation har Umeåföretaget skrivit avtal med forskningsinstitutet National Institute of Advanced Science and Technology i Japan för att utveckla simuleringsteknik för katastrofrobotar vid saneringsarbetet av Fukushimas kärnkraftverk.

AGX Dynamics
Algoryx teknik, kallad AGX Dynamics, har integrerats i det japanska robotsimuleringsprogrammet Chorenoid som utvecklats av forskningsinstitutet.

– Olyckan i Fukushima är förknippad med mycket sorg, men det är också en utmaning som leder till stora framsteg för människan och samhället när det gäller ny teknik och innovation, säger Kenneth Bodin.