Joachim Ljungquist, vd och grundare av Content Central.
Joachim Ljungquist, vd och grundare av Content Central.

Umeåföretag lanserar produkt i London

Content Central från Umeå lanserar Wryter, en intuitiv plattform för planering av artiklar hos medieredaktioner. Den internationella lanseringen sker i London.

Umeåbaserade mediebolaget Content Central har i fyra år utvecklat plattformen Wryter för att redaktioner lättare ska kunna planera, producera och distribuera artiklar. Lanseringen sker internationellt med vd Joachim Ljungquist på plats i London med samarbetspartners.

Content Central startade med en vinnande idé i affärsplantävlingen Venture Cup 2013. Då var fokus på att vara en marknadsplats där frilansjournalister kunde sälja artiklar till medier. Ett år senare lanserades tjänsten som idag har ca 3000 frilansjournalister och fotografer anslutna. Under flera år har Content Central också fått affärsstöd av Uminova Innovation och Enterprise Europe Network.

Plattform för produktion av innehåll

Än idag bedrivs försäljning av artiklar, men i bakgrunden av detta har under nära fyra år utvecklats en helt ny plattform för produktion av innehåll.

– Vi märkte att mediebranschen behövde ett gränslöst verktyg för att tydligare kunna strukturera ett planerat innehåll, lägga ut uppdrag såväl inom redaktionen som bland frilansjournalister, möjliggöra samarbeten och enkelt kunna följa produktionen med full kontroll. Fyra år senare har vi äntligen byggt klart Wryter som är ett sådant verktyg, säger Joachim Ljungquist.

Wryter beskrivs som en intuitiv plattform som hanterar all planering av artiklar, vem som gör vad, status, kommentarer, kommunikation, deadlines, bildarkiv samt redaktionell kalender. Målet är att förenkla arbetet för redaktioner, samtidigt som effektiviteten ska öka samt att kontroll och överblick ska kunna göra vardagen mindre stressig för såväl journalister som redaktörer.

Så sent som för några dagar sedan meddelade bolaget att man tecknat leveransavtal av redaktionellt innehåll till 33 gratistidningar. Produktionen och distributionen av artiklarna sker genom nya plattformen Content Central Wryter.

Officiell lansering

Under tisdagen skedde den officiella lanseringen på WeWork i London, där Joachim Ljungquist sitter tillsammans med en samarbetspartner som nu rullar ut plattformen för sina kunder. London är navet i en av världens största mediemarknader och det är självklart för bolaget att vara representerade här.

– Vi har från dag ett siktat på en internationell marknad och det känns spännande och betydande att vi har tecknat vårt första kundavtal här i London. Under närmare två år har vi arbetat nära marknaden i London för att utveckla rätt produkt och validera marknaden. Dessutom har användare betatestat Wryter i ett halvår i skarp produktion, berättar Joachim Ljungquist.

Bolaget har sedan starten tagit in kapital från bland andra Almi Invest, amerikanska 500 Startups samt lokala investerare som PartnerInvest, Digitala Tillväxtkassan och Fort Knox.

Ingen spikrak väg

Valet av tidpunkt för en lansering av en tjänst ska ske är långt ifrån självklart. Oftast utvecklas först en MVP (Minimum Viable Product), det vill säga minsta möjliga version av tjänsten för att därefter utvecklas vidare med hjälp av input från användare.

– Vi började givetvis med en MVP, men med tiden har det verkligen blivit en MVP på steroider. Sällan är vägen för en digital produktutveckling spikrak. Man gör många felaktiga beslut på vägen, börjar om på nytt, testar nya vägval och sedan strävar efter att hitta rätt fokus. När är en digital produkt klar? Aldrig, skulle jag säga. Det gäller att komma fram till ”när” är en produkt tillräckligt klar för att lansera den på marknaden. För oss är det nu, avslutar Joachim Ljungquist.

Peter Bäckström om Content Central

Peter Bäckström, affärsutvecklare hos Uminova Innovation och Enterprise Europe Network, har följt Content Centrals utveckling och deltagit med bolaget på resor till London och dess internationella bas. Här kommenterar Peter Bäckström Content Centrals utveckling.

 • Content Centrals väg ut på den internationella marknaden
  Content Centrals möjligheter att växa finns inte minst utanför Sveriges gränser. Det har nog både grundarna själva och de intressenter som finns runt bolaget insett tidigt. Ett tecken på detta är att bolaget framgångsrikt rest kapital både hos svenska och internationella riskkapitalbolag. Då jag haft förmånen att jobba med Joachim och hans teams internationaliseringsresa under en längre tid så vet jag att de verkligen ansträngt sig för att förstå den brittiska mediemarknaden. De har jobbat systematiskt med sitt internationaliseringsarbete men också varit beredda att förändra sin strategi utifrån vad marknaden krävt.
 • Att tänka på inför att gå ut på en internationell marknad
  Jobba systematisk med att förstå kundernas behov, då de kan skilja sig avsevärt från svenska kunders behov.
  Bygg upp ditt eget nätverk av kontakter i det land du har för avsikt att etablera dig på.
  Det är lätt att underskatta den tid och de resurser som krävs för att slå sig in på nya marknader.
  I ett tidigt skede är det smart att nyttja digitala resurser som till exempel Linkedin för att börja bilda sig en första uppfattning om tänkbara nya marknader.
 • Vilken hjälp finns att få?
  Genom Enterprise Europe Network som finns hos Uminova Innovation kan innovativa startups med internationella ambitioner bland annat få hjälp med rådgivning kring internationella affärer och handfast matchmaking med internationella samarbetspartner, kunder och leverantörer. Startups som också tillhör en inkubator kan dessutom få ytterligare fördjupad hjälp i sitt internationaliseringsarbete. Vidare kan startups genom portalen Verksamt enkelt botanisera bland de aktörer som erbjuder stöd och finansiering vid internationalisering.