Anders Backman
Anders Backman från Algoryx spanar in ny teknik och knyter kontakter på OTC i USA.

Umeåföretag med på världsmässa för marin teknik

Algoryx från Umeå har varit med på världens största offshoremässa, OTC, där allt som rör marin produktion och hantering av oljeproduktion och transport visas upp.

– Här finns allt från o-ringar och hydraulventiler till gigantiska dieselmotorer som driver delar av en oljerigg. Det är en enorm industri och över 2600 företag är samlade här med mer än 68 000 deltagare från 120 länder, berättar Anders Backman, teknisk chef på Umeåföretaget Algoryx, från OTC vars tema i år var hur industrin kan höja effektiviteten och samtidigt hålla hög säkerhet.

– Det är bra att vår programvara används för att öka säkerheten och minska risken för olyckor genom att simulera och träna på land vilket är bra för människorna men också miljön, fortsätter Anders Backman.

– Det känns ganska häftigt att vi från Algoryx finns representerade här genom våra kunder som har en stor marknadsnärvaro. Att vi finns med på marknaden illustreras inte minst av att man blir igenkänd genom företagsnamnet. LinkedIn spelar en stor roll här, menar Anders Backman som nu har många intressanta kontakter att följa upp.

OTC 2016, Offshore Technology Conference, hölls i Houston, USA.