Ulrika H Westergren, Tomas Blomquist och Ted Saarikko är författare till IoTguiden.
Nya affärsmöjligheter skapas med Internet of Things, visar Ulrika H Westergren, Tomas Blomquist och Ted Saarikko som är författare till IoTguiden.

Så skapar Internet of Things nya affärer

Nu kommer IoTguiden, en vägledning som visar på nya affärsmöjligheter som företag kan skapa med Internet of Things.

Internet of Things, eller Sakernas internet, är inte bara ett teknikområde som gör våra prylar uppkopplade. Det är också ett område som ger företag helt nya möjligheter att tjäna pengar och skapa nya marknader.

Att området är intressant utifrån affärsmöjligheter kunde Infotech Umeå berätta om nyligen då Telia köpte Umeåföretaget Fältcom. Det är en affär som rör området Internet of Things där Fältcom har stor kunskap och där Telia vill bli en större aktör.

Fältcoms vd Mikael Långström berättade då för Infotech Umeå att företagets marknad kan bli mycket större som ett Teliabolag.

Nya affärsmodeller
När IoTguiden nu lanseras av tre forskare vid Umeå universitet finns Fältcom och Telia med som samarbetspartners till guiden. Det gör den extra intressant, inte minst eftersom den visar på hur nya affärsmodeller kopplas till tekniken för Internet of Things.

IoTguiden beskriver Fältcoms utveckling från slutet av 1990-talet som tillverkare av hisstelefoner till ett Fältcom idag som bygger en hel plattform av aktörer för digital kommunikation. Genom denna plattform har Fältcom skapat ett litet men växande ekosystem av företag som utvecklar tjänster för transport, kollektivtrafik, säkerhet och fastighet.

En framgång för Fältcom är att företaget strategiskt ändrat affärsmodell och fokuserat på tjänster och funktion snarare än teknik, och lyckats paketera detta som en molnlösning, skriver de tre forskarna Ulrika H. Westergren, Ted Saarikko och Tomas Blomquist.

Växer explosionsartat
Men Fältcom är långt ifrån det enda exemplet i IoTguiden. Ett 20-tal företag finns med som exempel på hur våra prylar blir alltmer uppkopplade mot nätet. IoT, Internet of Things eller Sakernas internet, är en bransch som väntas växa explosionsartat.

Smarta städer, uppkopplade bilar som inte bara ger råd om att köra miljövänligt utan också bokar service själva och intelligenta hus som håller reda på hur varmt och ljust vi vill ha över dygnet, är bara några exempel på tillämpningar av IoT. Det finns beräkningar om att om bara några år finns 20 miljarder uppkopplade prylar i världen.

Öka kunskapen
Genom att lyfta fram goda exempel och problematisera hur företag kan använda IoT vill forskarna öka kunskapen inom området hos svenska företag. Förhoppningen är att enskilda företag inte ska behöva börja från ruta ett utan kunna dra lärdom av andras erfarenheter och kunskap när de utvecklar nya produkter och tjänster via nya affärsmodeller.

IoTguiden går att ladda ner här.

Möt forskarna bakom IoTguiden
IoT-guiden presenteras i samband med 33-listans evenemang i Umeå den 8 februari 2017, kl. 17.00 på Rex, Rådhuset, i Umeå. 33-listan är en sammanställning av Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag som görs av Affärsvärlden och Ny teknik.