Simon Johansson och Johan Carlsson, båda från ITS, berättar i en video på Intels webb om arbetet. Bilden: skärmdump från videon.

Umeåprojekt visas på Intel Cloud Day

ITS vid Umeå universitet var nyligen inbjudna som talare på Intel Cloud Day, något som enbart ett fåtal organisationer får inbjudan till.

ITS, Enheten för IT-stöd och utveckling, vid Umeå universitet, ligger långt framme när det gäller Software-defined infrastructure, SDI, dvs ökad automatisering för hantering av servrar och kringliggande arbetsuppgifter. Om det tidigare tog ett par timmar att sätta upp en server med rätt konfiguration och kringtjänster, går detta arbete nu på under 30 minuter. Nästa steg i arbetet är att i högre utsträckning stödja självbetjäning för ITS kunder.

Att ITS ligger så pass långt framme gjorde att Intel bjöd in representanter från ITS till Intel Cloud Day, i San Fransisco, USA. ITS var ett av sju inbjudna företag som fick möjlighet att berätta om sin lösning, vilken nytta och lärdomar den ger.

Simon Johansson och Johan Carlsson, båda från ITS, berättar i en video på Intels webb om arbetet. Se videon här.