New Orleans i Umeå
Jennifer Terry, ansvarig för utbyggnad av bredband i New Orleans, på studiebesök i Umeå för att få inspiration inför stadens kommande utbyggnad av bredband. Här i möte med Isak Finér, marknadschef för COS Systems, och Maria Olofsson, projektledare för Infotech Umeå.

Umeås bredband väcker USA-intresse

När New Orleans i USA bygger ut sitt bredband med nytt fiber är Umeå en av städerna som ger inspiration.

När Jennifer Terry, ansvarig för bredbandsutbyggnad i New Orleans, nyligen besökte företaget COS Systems i Umeå för att få veta mer om den snabba utbyggnaden av bredband i Umeå och hur det påverkat företag och människor i kommunen, är det bland annat för att få inspiration till den utbyggnad av bredband som New Orleans står inför.

Umeå kommun har under många år varit ledande i bredband, till och med i internationella mätningar. I en undersökning från 2012 visade sig Umeås internet vara snabbast i Europa och Nordamerika. På världslistan hamnade Umeå då på en hedrande 15:e plats, bara snäppet efter några supersnabba städer i Sydkorea och Japan.

Även om många andra städer idag har hunnit ikapp Umeå så visar det på den starka bredbandsutbyggnad som Umeå har haft historiskt.

– Jennifer Terry är här för att lära från Sverige och Umeå om hur vi blivit så bra på bredband. Hon får besöka kommunala operatörer som Umenet och Bostaden med Bostnet, tjänsteleverantör som Alltele och tidigare T3, och se hur man kan få bredband till glesbygd genom besök hos AC-Net, säger Isak Finér när han tillsammans med Jennifer Terry träffar Maria Olofsson, projektledare för Infotech Umeå vid Uminova Innovation.

– Med besöket hos Infotech Umeå ger vi en bild av vilka förutsättningar för entreprenörskap och innovationer som tillgången till snabbt bredband skapar, fortsätter Isak Finér.