”Vi har en jätteresa att göra. Det handlar inte om en ny e-tjänst, inte om en ny app. Vi måste se över hela det digitala ekosystemet”, säger Jenny Conradsson, verksamhetsutvecklare i Umeå kommun. Här tillsammans med Johan Gammelgård, tillväxtdirektör, Lars Sandström, IT-strateg, och Conny Björnehall, digital expert från Sogeti, som alla ingår i gruppen som vill se ett digitalt Umeå.
”Vi har en jätteresa att göra. Det handlar inte om en ny e-tjänst, inte om en ny app. Vi måste se över hela det digitala ekosystemet”, säger Jenny Conradsson, verksamhetsutvecklare i Umeå kommun. Här tillsammans med Johan Gammelgård, tillväxtdirektör, Lars Sandström, IT-strateg, och Conny Björnehall, digital expert från Sogeti, som alla ingår i gruppen som vill se ett digitalt Umeå.

Umeås framtid är digital

Nu tar Umeå på riktigt klivet in i en digital framtid. Ett första steg är att utbilda kommunens hela ledning i digital transformation.

Umeå kommun står inför en total omstöpning. Närmast en revolution. Något som staden kanske aldrig tidigare varit med om. Umeå kommun ska gå in i en digital transformation på djupet.

Det hävdar en arbetsgrupp som har i uppgift att leda Umeå kommuns nya väg in i en framtida digital kultur.

I ett av stadshusets mötesrum har Johan Gammelgård, tillväxtdirektör, Jenny Conradsson, verksamhetsutvecklare och Lars Sandström, IT-strateg, tillsammans med Conny Björnehall, digital expert från IT-konsultbyrån Sogeti samlats för att förklara Umeå kommuns nya djärva mål. Om Umeå ska kunna fortsätta växa i framtiden måste en helt ny digital kultur slå igenom i all verksamhet.

– Vi har en jätteresa att göra. Det handlar inte om en ny e-tjänst, inte om en ny app. Vi måste se över hela det digitala ekosystemet, säger Jenny Conradsson, verksamhetsutvecklare vid Umeå kommun.

Utbilda ledningen

Alla ledningsfunktioner i kommunen måste komma in på rätt spår, menar hon och de andra. Att i grunden inse att det handlar om verksamhetsutveckling och förändring av processer, och inte bara klistra över lite digitalt på det gamla.

Ett första steg är att 370 tjänstemän och 100 politiker under det kommande året utbildas i digitalisering och hur en digital transformation i grunden kommer att förändra det framtida samhället.

– Steg ett är kompetens, därför behöver vi utbildning. Sedan måste vi ta oss an ekonomifrågor, hur vi ska frigöra utrymme för det vi står inför, säger Johan Gammelgård.

I sin tjänst som tillväxtdirektör menar han att grunden för Umeås fortsatta tillväxt ligger i just en digital kultur.

– Vill vi att fler personer och företag ska flytta hit måste vi ligga i framkant. Därför är det nyckelfrågor vi behöver lösa på ledningsnivå, fortsätter han.


För att Umeå ska fortsätta vara en lockande och växande stad krävs en digital transformation, menar Johan Gammelgård, Jenny Conradsson, Conny Björnehall och Lars Sandström.

Inte en IT-fråga

Den här förändringen är inte en IT-fråga, betonar Lars Sandström, IT-strateg i Umeå kommun. Det är en verksamhetsfråga och därför inte något som bara IT-avdelningen ska sköta.

– Vi från IT kan bidra med verktyg, men förändringsarbetet måste ledas av verksamheterna, betonar han.

– Det första som sker är därför att ledningsfunktionerna genom utbildning ska få unika kunskaper om vad digital transformation är för något, säger Lars Sandström.

Umeås stolta IT-tradition

Umeå kommun har en stolt tradition av att ligga långt fram i den digitala utvecklingen. Långt före andra kommuner satsade Umeå på fiber och bredband åt alla. Ett tag rankades bredbandet i Umeå till och med som västvärldens snabbaste. Bara några städer i Asien kunde slå Umeå. I mitten av 2000-talet utsågs Umeå till Årets IT-kommun och kommunala bolaget Umeå Energi Umenet har vunnit pris i många tävlingar för utbyggnaden av internet.

Men även om det är en imponerande samling troféer som tagits hem genom åren så håller det inte att titta bakåt för att klara den anstormning av ny digital teknik som idag förändrar hela samhället. I samtalet kommer gruppen flera gånger in på att det inte heller räcker med att lappa och klistra på diverse appar för att Umeå ska vara rustad inför framtiden.

En total omställning

Nu handlar det om att skapa insikt om verkliga behov och en djupdykning in i processerna för såväl styrning, genomförande och stöd. En total omställning.

– Vi måste våga testa, våga pröva oss fram tillsammans med våra invånare och företagare, de är medskapare i den digitala kultur vi vill se växa fram, säger Jenny Conradsson.

Men en grund finns, som alla är överens om. Projekten som ska sjösättas ska inte bli några långbänkar. Den som rör sig bland startup-bolag kan känna igen sig i resonemanget. Det handlar om att vara snabb och rörlig, agil utveckling som det kallas. Det handlar om att prova nytt och inte fastna i långa projekt.

Trial fast, fail fast

– Vi säger trial fast, fail fast. Vi vill in i kortare projekt, kanske tre, fyra veckor. Vi vill skapa stimulans genom snabba resultat och inte tappa tempo, säger Lars Sandström.

Resultatet kommer att märkas både på utsidan och insidan.

– Vi kommer att leverera bättre tjänster till medborgarna. Men vi blir också bättre på insidan, vi kommer att bli mer effektiva, säger Jenny Conradsson.

Digitala experter tas in

I arbetet har kommunen redan tagit in hjälp utifrån. Skellefteåföretaget Hello Future har nyligen lett en workshop om hur den framtida kommunen kan arbeta med service design och Sogeti i Umeå bidrar med digitale experten Conny Björnehall.

– Jag kan komma in med inspiration från det jag sett i näringslivet och andra kommuner och visa hur de har gjort, säger Conny Björnehall.

– Jag menar att det är viktigt att ta ett steg tillbaka för att bygga en digital mognad, och inte bara en ny app. Det är en långsiktig plan som krävs för att förstå vad digital transformation är i grunden så att vi inte genar i kurvorna, fortsätter han.

– Digital kompetens och en förståelse för att jobba med transformation och innovation är viktiga pusselbitar för att lyckas. Vi behöver en ny typ av kompetens och ett nytt sätt att jobba inom kommunen för att kunna lyckas med detta, menar Conny Björnehall.

En budgetfråga

Vad kostar det då att i grunden ställa om det kommunala arbetet till en digital kultur? De ekonomiska frågorna i ett sådant här arbete är naturligtvis viktiga att reda ut. Men inte helt lätt.

– Nej, vi kan inte säga idag vad det kommer att kosta. Men innan vi tar budgeten för 2019 måste vi ha börjat förstå vad som krävs för en digital transformation, säger Johan Gammelgård.

Och när är det färdigt? Också det är svårt att säga idag, menar gruppen. Det är en resa som har påbörjats där slutstationen inte riktigt är klar.

– Vi går in i en process som aldrig tar slut, säger Lars Sandström med ett leende.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 12 februari, 2018Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

12 februari, 2018