Dr. Kate Bennett, Senior Research Scientist, vid AcureOmics AB.
Dr. Kate Bennett, Senior Research Scientist, vid AcureOmics AB.

Umeåstartup hoppas bota sällsynt barnsjukdom

AcureOmics, startupbolag från Umeå, är med och delar på sex miljoner euro för att hitta botemedel mot neurosjukdom hos barn.

Ett internationellt samarbete mellan forskningsgrupper har fått EU-anslag på sex miljoner euro för att hitta botemedel mot en sällsynt neuronal sjukdom hos barn, så kallad Batten-sjukdom. I samarbetet ingår bioteknikföretaget AcureOmics, som fått stöd av inkubatorn Umeå Biotech Incubator.

Projekt kommer att fokusera på att utveckla behandlingar för tre olika sjukdomar som står för mer än hälften av alla diagnostiserade fall av Batten-sjukdom, som direkt påverkar livet för tusentals barn och unga, för vilka ingen behandling finns tillgänglig.

Framgångsrikt rekord i EU-bidrag till Umeå-kluster
Utöver anslaget till AcureOmics har flera företag inom Umeå Life Science Cluster med koppling till Umeå Biotech Incubator nyligen landat bidrag från EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Det lovande företaget Betagenon fick ett stort bidrag i slutet av 2016. Lipum landade ett bidrag i fjol, Brain Stimulation fick nyligen ett godkännande vid sitt tredje försök och Hiloprobe har fått ett anslag efter en första ansökan.

Läs mer på UBI:s webb.