Umecrine AB

Umecrine AB tog hem priset som ”Årets avknoppningsföretag 2010”

Umecrine AB tog hem priset som ”Årets avknoppningsföretag 2010”

Motiveringen löd: ”Tekniken slår världen med häpnad! Tanken är att lösa produktionsproblemen här i Umeå – Överproduktionen av vissa hormoner alltså. Det behövs en mästerlig forskning för att bota de sjukdomar som denna överproduktion förorsakar!”

Fakta om Umecrine AB:
Umecrine ägnar sig åt banbrytande läkemedelsutveckling. Många sjukdomar i dag beror på överproduktion av naturligt förekommande hormoner och steroider. Att hindra denna överproduktion kan också bota sjukdomstillstånd och detta är grunden för de läkemedel som bolaget nu utvecklar.

Umecrine bildades kring den forskning som bedrivits på Umeå Neurosteroid Center vid Umeå universitet. Två dotterbolag, Umecrine Mood och Umecrine Cognition har bildats för att driva den kliniska utvecklingen, med Karin Ekberg som vd.

Umecrine AB ägs av grundarna Torbjörn Bäckström och Mingde Wang, ett forskarteam bestående av ett 30-tal forskare, samt Uminova Invest AB, Karolinska Development AB, Balticgruppen AB och Östersjöstiftelsen.

FÖR ATT VINNA PRISET KRÄVS ATT FÖRETAGET HAR SIN GRUND I FORSKNING/UTBILDNING VID UMEÅ UNIVERSITET, SLU ELLER INDUSTRIFORSKNINGSINSTITUT I UMEÅ. DET SKA VARA HÖGST FEM ÅR GAMMALT, UNDER STARK TILLVÄXT OCH HA EN TYDLIG AFFÄRSIDÉ.

Prisutdelare var: Connect Norr, Umeå universitet, Uminova inovation och Uminova invest.

Läs mer om Umecrine AB