Susanne Österström Dahlqvist, Remy Nilson, Claes Tellman
Flera it-bolag från Umeå expanderar och öppnar kontor i andra städer. På bilden syns Susanne Österström Dahlqvist, vd för Teknikhuset, tillsammans med Remy Nilson och Claes Tellman, ledamöter i styrelsen, som öppnat kontor i Stockholm.

Uminova Invest stöttar tillväxt

Bland de framgångsrika företag som Uminova Invest hjälpt finns Oryx, Vitec, SeQuant och BioEndev. Namnen avslöjar att profilen är bioteknik, ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och medicinsk teknik. Ny vd är Patric Stafshede.

Efter att läst kemiteknik på Chalmers blev Patric Stafshede försäljningsingenjör inom pappersindustrin. När Alfa Laval Agri sökte folk till en nystartad verksamhet i Moskva, fick han användning av tolkskolans utbildning i ryska under lumpen ("som för övrigt var min värsta akademiska pärs").

Senare blev det många år i USA, där hustrun fick både post-doc och en professur i kemi och där Patric Stafshede bland annat arbetade på ett energibolag. De båda bodde och verkade först i Kalifornien, sedan i New Orleans innan de flyttade till Houston.

Tillväxt för regionen

Den sista tiden "over there" jobbade Patric Stafshede vid en hedgefond.

— Det var en intressant upplevelse. I Moskva kunde jag känna varje dag att jag gjorde något meningsfullt och samma sak vid energibolaget. Visst var även hedgefonden intressant, men det var inte ett arbete som gjorde det bättre för mänskligheten.

På posten som vd för riskkapitalbolaget
Uminova Invest
är det lättare att se nyttan av arbetet.

Han har verkat i öst och i väst, men just nu är Umeå bäst. Som ny vd för Uminova Invest har Patric Stafshede också något som betyder mycket för honom: ett meningsfullt arbete som gör nytta för mänskligheten.

— Vår främsta uppgift är att skapa större tillväxt för regionen genom att bidra till bärkraftiga företag, som kan stanna kvar här. Därigenom kan vi kanalisera ut upptäckter som annars inte skulle komma samhället till godo.

Naturvetenskap

Uminova Invest fokuserar på universitetsnära idéer, produkter och tjänster. De som har potential att lyckas på marknaden tillförs kapital och affärsmässig kompetens. När det nya företaget står på egna ben, säljer Uminova Invest sin andel för att investera vinsten i nya företag. Målet är att engagemanget ska sträcka sig mellan tre och fem år, men verkligheten ser annorlunda ut.

— Ofta gör vi ingen vinst efter den tiden, så vi kan bli kvar uppemot tio år.

Bland de framgångsrika företag som Uminova Invest hjälpt till att bära fram kan nämnas Oryx, Vitec, SeQuant och BioEndev. Namnen avslöjar att profilen är bioteknik, ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och medicinsk teknik.

Nära till allt

Detta täcker också in de företag som Patric Stafshede ser som framtidens succéer.

— Störst tillväxtmöjligheter av våra nuvarande företag har UmBio, Umecrine, Likvor, Probac och Nordic ChemQuest.

Innan Patric Stafshede tillträdde tjänsten i oktober i fjol jobbade han under två år vid affärsutvecklingsföretaget Uminova Innovation. Han och hans familj har alltså haft god tid att reflektera över valet att flytta till Umeå.

— När vi kom tillbaka till Sverige räknade vi först med att hamna i Stockholm. Men vi frågade oss vad vi ville uppnå. Det var att slippa oroa sig för trafik, droger, vapen och annat. I Umeå är det också 10 minuter till allt. Vi kan cykla till jobbet och barnen kan gå hem från skolan.

Text och foto: Claes Björnberg