Ledningen för UMIT Research Lab
Ledning för UMIT Research Lab glada över nya lokaler. Fr v Martin Servin, Martin Berggren, Bo Kågström, Kenneth Bodin, Mats G Larsson och Erik Elmroth.

UMIT och ProcessIT visar lyckade årsberättelser

Nu finns möjligheten att lära känna de två starka satsningarna UMIT Research Lab och ProcessIT Innovations genom deras årsberättelser.

UMIT är Umeå universitets strategiska satsning på avancerad simulerings- och programvaruteknologi. Dess årsberättelse för 2011 berättar om hur det nya laboratoriet i MIT-huset på Umeå universitet nu fungerar som en innovationsmiljö för ett 50-tal forskare inom datavetenskap, fysik och matematik.

– Jag vill att UMIT ska vara en enhet som levererar stark grundforskning som leder till vetenskapliga publikationer av god höjd men samtidigt också kan driva direkt utvecklingsinriktade projekt i nära samverkan med industrin, säger Mats G Larson, föreståndare för UMIT, i årsberättelsen.

Se mer om
UMIT Research Lab i årsberättelsen

ProcessIT Innovations är ett forsknings- och utvecklingscentrum som, tillsammans med universitet, IT-företag och basindustrin i norra Sverige, arbetar med att ta fram nya konkurrenskraftiga
automationslösningar för process- och verkstadsindustri.

ProcessIT Innovations bedrivs som ett innovationsnätverk, och dess strategiska idé är att på effektivast tänkbara sätt skapa projekt där forskare och IT-företag, tillsammans med företag från process- och verkstadsindustrin, kan möta de automationsutmaningar som process- och
verkstadsindustri står inför.

Syftet är att stärka regional och nationell basindustri, samt att stärka de regionala IT-företagens internationella konkurrenskraft samt etablera ett ledande europeiskt forsknings- och utvecklingscentrum inom automationsområdet.

Se
ProcessIT Innovations årsberättelse.

Text och foto: Mikael Hansson