Workshop med Ung & Smart
Nils Morén, Lena Sörensen, Fredrik Widmark, från XLENT Technology samt Tomas Sandin, från MOPSsys, berättade om aktuella digitala trender och beteenden

Ung & SMART om digitala trender

Satsningen Ung & SMART fortsätter att locka med intressanta föreläsningar om digital utveckling. Hur man gör appar med HTML5 var en av frågorna som lyftes fram nyligen vid en workshop.

Ung & SMART och IT-enheten vid Umeå universitet stod bakom det öppna seminarium i Learning Space på universitetsbiblioteket i Umeå där deltagarna kunde få svar på frågor om utveckling av program och applikationer av erfarna IT- arkitekter, utvecklare, företagare och mentorer inom IT-branschen.

De som stod för expertsvaren var Nils Morén, Fredrik Widmark och Lena Sörensen från XLENT Technology samt Tomas Sandin, produktutvecklare och säljare inom MOPSesys, som berättade om aktuella digitala trender och beteenden och hur dessa kan se ut i framtiden.

Under seminariet gavs en inblick i bland annat plattformsoberoende teknik för mobilitet och hur man kan skapa nya användargränssnitt med rörelser och gester.

XLENT är ett  IT- och managementkonsultbolag som fokuserar på att hjälpa företag och organisationer att öka affärsvärdet i sina kund- och affärsrelationer medan MOPSsys framför allt arbetar med informationssystem för massa- och pappersindustrin. Båda företagen finns i Örnsköldsvik.

Ung och SMART är Umeå universitets Vinnovaprojekt som ingår i programmet Ungas Innovationkraft. Projektet samarbetar med Umeå kommun, Dohi Sweden och Sogeti. Se
mer info om Ung och SMART.