Kreator
Inom Kreator finns Sofia Anner, Johan Norström och Cecilia Sundkvist som samordnar verksamheten med det kreativa entreprenörerna.

Kreativa företagare tar plats i Umeå

En ny gren av kreativa företagare som jobbar med digitala medier tar plats i Umeås näringsliv. Inom Kreator bygger man en plattform för att tillsammans bli starkare.

I Umeå finns det idag ett stort antal entreprenörer som satsar på digital media och kreativa produktioner, ofta inom det som kallas för upplevelseindustrin. Eftersom många av dem driver mindre företag med enbart en eller två anställda finns det ett behov av en gemensam plattform från vilken man tillsammans kan bli starkare.  Här kommer företaget
Kreator
in med ambitionen att samla företagarna och bygga nätverk kring deras verksamhet, bland annat genom att
visa upp dem i ett showroom.

Samtidigt som Kreator ska vara ett företag som ska bära sina egna kostnader vill man se längre än till det egna bolagets verksamhet. Man har en uttalad tro på att företagare som jobbar med digital media kan bidra till det regionala näringslivets tillväxt. Att bilda kluster och nätverk kring dessa entreprenörer blir därför ett sätt att stötta regionen och man ser sig som en viktig del av det ekosystem som håller på att utvecklas inom det kreativa näringslivet.

Bygger broar mellan näringsliv och kreatörer

— Vi bygger broar mellan näringslivet och kreatörer som 3D-animatörer, filmare och illustratörer, förklarar Sofia Anner, vd för Kreator. Själv har hon stor erfarenhet av Umeås kulturliv, bland annat som projektledare för musikfestivalen Umeå Open, och Kreator startades av den ideella kulturföreningen Daisy, vilket gör att företaget har en stark grund i det lokala kulturlivet.

För de enskilda kreatörer som samarbetar inom nätverket har Kreator blivit en viktig plattform med gemensamma kontorslokaler, administration och en agentur som starkt bidrar till marknadsföringen. I kontorslokalerna, som ligger i ett gult hus alldeles intill E4:an mitt i Umeå, sitter för närvarande 12 personer, men fler kan flytta in för här finns rum för upp till 20.

Höga förväntningar på kvaliteten

En hängmatta och färgglada möbler gör att lokalerna får en prägel av spontanitet och glädje, och det märks att man gärna vill vara lekfull inom Kreator.  Men Sofia Anner betonar att den verksamhet man byggt upp är på fullt allvar och man har höga förväntningar på kvaliteten på de produktioner som entreprenörerna inom nätverket tar fram.

— Vi vill lyfta fram de som är extremt professionella på vad de gör, säger Sofia Anner.

Gemensam marknadsföring

Förutom administration och de gemensamma lokalerna satsar Kreator stora resurser på den agentur och säljorganisation som man erbjuder kreatörerna. Bland annat handlar det om att besöka reklam- och kommunikationsbyråer som vill lägga ut uppdrag där rörlig bild, animeringar och illustrationer är en viktig del.

— Vi har besökt ett 70-tal byråer under senaste året, berättar Sofia Anner, och hon menar att responsen varit mycket god så här långt. I samband med besöken på reklambyråerna har man med sig bilder, illustrationer och filmklipp som visar exempel på kreatörernas produktioner och ofta blir det en övertygande visning eftersom samlingen idag har både stor bredd och hög kvalitet.

Nu siktar man mot att fortsätta växa. Dryga dussinet kontorsplatser är fyllda idag men utrymme finns för ytterligare några upp till 20 platser, medan man inom agenturen kan ta emot ett 30-tal. Att fylla dessa platser kommer säkert att gå bra eftersom framtiden ser ljus ut för branschen. Många produktioner går mot rörlig webb och det kommer att gynna de kreatörer som satsar på digital media och finns inom Kreators nätverk.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 17 december, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

17 december, 2010