ROME

Unik inblick i världsledande webbutveckling

Nu finns ett unikt tillfälle att krypa in bakom kulisserna och ta del av det gemensamma utvecklingsarbetet mellan Google Research Lab och North Kingdom kring HTML 5-tekniken WebGL och framtidens webb.

Det var ett intensivt arbete i ett stort internationellt team utspritt över hela världen som ledde fram till den färdiga musikvideon 3 Dreams of Black. Utvecklare från bl a Google Research Lab och North Kingdom från Skellefteå ingick i gruppen och deras gemensamma utvecklingsarbete finns nu dokumenterat i tre ingående blogginlägg på North Kingdoms webb vilket gör det möjligt att få en unik inblick i hur arbetsprocessen bakom ett så stort utvecklingsarbete kan gå till.

Musikvideon 3 Dreams of Black har tagits fram med stöd av WebGL, en HTML 5-teknik som förnyar webbens interaktivitet och kan göra det möjligt för den som tittar på skärmen att påverka det som händer i de rörliga bilderna i musikvideon. Utvecklarna menar att den interaktion vi vant oss vid i datorspel i framtiden också kommer att bli vanlig på webbsidor.

Några ord från North Kingdoms blogg

De tre blogginläggen på North Kingdoms webb ger en bild av hur utvecklarna från hela världen strålade samman och gemensamt förde det stora projektet i hamn. Här är några ord från bloggen:

”Att skapa ROME och 3 Dreams of Black byggde på en verkligt gemensam insats från alla inblandade parter. Teamet av extraordinära talanger som möttes kopplades samman från hela världen – Slovenien, Polen, London, Los Angeles, New York, San Francisco och Philadelphia och från olika delar av Sverige – med Stockholm som nav för det gemensamma arbetet."

"Teamet fungerade nästan som en enda stor kreativ hjärna. Vi hade dagliga 15-minuters möten med kärngruppen då alla rapporterade sina framsteg, sina mål för de närmaste 24 timmarna och viktigast av allt, om de hade några problem och i så fall om de behövde hjälp."

(Viktigt var att) "sätta upp dagliga rutiner där alla i teamet möttes och rapporterade sin status samt ventilerad problem och bad om hjälp av sina gruppmedlemmar. Ingen i laget visste allt. Det var ett komplett samarbete där tillit och respekt var de viktigaste grundbultarna som höll samman skeppet.”

Följ processen och utvecklingsarbetet

Länkarna nedan leder till de tre blogginläggen på North Kingdoms webb.

Making of “3 Dreams of Black” / Part 1: Process
Läs mer om arbetsprocessen och hur gruppen arbetade.

Making of “3 Dreams of Black” / Part 2: Exploration


Om det tekniska och designmässiga utvecklingsarbetet och framväxten av prototyper.

Making of “3 Dreams of Black” / Part 3: Team

Intervjuer med några av medlemmarna i utvecklingsteamet.

Filmen nedan visar mer om utvecklingsarbetet

Text: Mikael Hansson