Dan Holmberg och Sofia Mayans, Inficure Bio.
Dan Holmberg och Sofia Mayans, Inficure Bio.

Unik metod mot fibros kan ge Inficure Bio pris

Inficure Bio snabbar på utvecklingen av läkemedel mot fibros. På torsdag kan företaget vinna pris som Årets avknoppningsföretag 2018 vid Umeågalan.

Umeåföretaget Inficure Bio satsar globalt. Det märktes nyligen när ett globalt avtal tecknades med den australiensiska bioteknikjätten CLS. Men i veckan är det hemmaplan som gäller eftersom Inficure Bio nominerats till Umeågalan som Årets avknoppningsföretag 2018.

Inficure Bios tjänst bygger på utveckling och validering av läkemedel som riktar sig mot kroniska inflammatoriska och fibrotiska tillstånd, något som det finns en stor marknad för.

– Våra kunder är egentligen alla läkemedelsbolag, bioteknikbolag och akademiska forskare som utvecklar läkemedel mot fibros. I dagsläget har vi främst kunder i USA och Australien, berättar Sofia Mayans, vd för Inficure Bio.

Inficure Bio effektiviserar utveckling av läkemedel mot fibros, vilket är ärrvävnad inne i ett organ, genom att erbjuda tester av nya läkemedel i en av företaget utvecklad unik musmodell, NIF-musen. NIF-musen utvecklar spontant en leverfibros som på många sätt liknar den fibros som utvecklas hos människa och är därför en utmärkt prekliniskmodell.

På vilket sätt är InfiCure Bios erbjudande unikt?

– Vi erbjuder en prekliniskmodell, NIF-musen, som vi själva utvecklat och vi är de enda i hela världen som har tillgång till denna modell. Modellen utvecklar spontant kronisk inflammation och fibros till exempel i levern. Gemensamt för de prekliniska modeller som finns på marknaden idag är att man måste göra mössen sjuka med exempelvis kemikalier eller kirurgi så att de börjar utveckla fibros.

– Vår modell utvecklar denna fibros spontant, vilket gör modellen unik. Det som gör oss unika är att vi är de enda i hela världen som kan erbjuda tester i denna prekliniska modell, säger Sofia Mayans.

För startups i tillväxtfaser är en grundläggande fråga hur företaget ska kunna skala upp och växa ännu mer. Det här något som företaget har planer för, menar Sofia Mayans.

– Det som bestämmer hur snabbt vi kan växa är antalet kunder som vi kontrakterar. För att kunna växa behöver vi bredda vårt erbjudande av analyser samt etablera våra andra musmodeller på marknaden. Detta kommer att bli möjligt när vi har kontrakterat tillräckligt med kunder för att kunna anställa ytterligare personal i labbet.

Vilka utmaningar ser ni inför framtiden?

– Största utmaningen just nu är att etablera NIF-musen som förstahandsval för effektstudier av nya läkemedel mot fibros. Läkemedelsbranschen är ett stort skepp att vända, men när vi väl lyckas övertyga nyckelpersoner att NIF-musen är den bästa fibrosmodellen kommer den att bli ett förstahandsval, vilket är vår strävan, säger Sofia Mayans.

På torsdag 8 november får vi se hur väl denna argumentation går hem under Umeågalan. De två övriga nominerade bolagen till priset Årets avknoppning är Digicom Port och Infobaleen.