Unik professur i digital humaniora

En professur inom digital humaniora kommer att tillsättas vid Umeå universitet. Professuren är den första i sitt slag i Sverige och har endast ett fåtal internationella motsvarigheter.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har beslutat bevilja humanistiska fakulteten 5,5 miljoner kronor till professuren inom digital humaniora vid Umeå universitet.

Satsningen ingår som en del i en stor planerad satsning på digital humaniora vid Umeå universitet. Professuren är inriktad på humaniora och informationsteknik i bred bemärkelse. Befattningen kommer att utlysas under våren.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 21 december, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

21 december, 2010