Algoryx team Dynamics
Emanuel Dahlberg, Anders Backman, Oskar Qvarnström och Joel Carlquist är teamet bakom Dynamics for SpaceClaim hos Algoryx.

Unik simuleringsmetod gör 3D levande

Ingenjörer och designers ska i framtiden kunna koppla kraftfulla simuleringar direkt till 3D-modeller för att se hur de fungerar i verkliga livet. Bakom den unika metoden står Algoryx Simulation från Umeå.

I en global lansering presenterar
Algoryx Simulation
från Umeå en helt ny mjukvarumodul för CAD-programmet SpaceClaim Engineer. Modulen beskrivs som en mjukvara för flerkroppssimulering i realtid, något som ger ingenjörer och designers tillgång till interaktiv fysik i sitt vardagsarbete.

Modulen Dynamics for SpaceClaim lanseras som ett tillägg till det redan väletablerade programmet
SpaceClaim Engineer
som används av ingenjörer över hela världen för 3D-modellering. Med modulen gör Algoryx Simulation det möjligt att koppla simuleringar till dessa 3D-modeller som ger dem liv och rörelse.

Bakom metoden ligger Algoryx fysikmotor, AgX Dynamics, som använts med framgång vid stora simuleringsprojekt. Nu har Algoryx förenklat hanteringen av dessa simuleringar vilket innebär att det från och med nu blir mycket enkelt att skapa liv i 3D-modeller.

Arbetat med världens främsta

– Det är otroligt spännande att få arbeta med ett så innovativt företag som SpaceClaim vars grundare, superstjärnorna Daniel Dean och Michael Payne, ju faktiskt uppfunnit 3D-modellering för ingenjörer i och med att de tidigare grundat två av världens största programvaruföretag, Parametric Technology Corporation och SolidWorks, säger Kenneth Bodin, VD på Algoryx.

– Vi tillhandahåller beräkningsprestanda och ett användargränssnitt som underlättar för ingenjörer att arbeta med simuleringar i det dagliga arbetet. Vårt fokus ligger på den kreativa konstruktionsprocessen och lösningar som gör det möjligt för designers, ingenjörer, säljpersonal och marknadsförare att arbeta mycket närmare varandra, säger Anders Backman, CTO och medgrundare av Algoryx.

Snabb lansering internationellt

Dynamics for SpaceClaim finns tillgänglig för utvärdering och försäljning hos alla SpaceClaim återförsäljare globalt. Det innebär att Algoryx modul kommer att få en snabb lansering internationellt eftersom SpaceClaim har ett väl utbyggt nät av återförsäljare.

– Algoryx fysikmotor, AgX Dynamics, ger enastående beräkningsprestanda, och företagets nyskapande sätt att arbeta med fysik ligger helt i linje med vår filosofi att hjälpa ingenjörer utföra avancerade uppgifter i 3D utan särskild utbildning. Efter bara några minuter kan användarna se hur deras design kommer att fungera i den verkliga världen. Det kommer att bespara dem timmar av ingenjörsarbete, säger Frank DeSimone, ansvarig för mjukvaruutveckling hos SpaceClaim.

Nedan en film som visar Dynamics for SpaceClaim

Text: Mikael Hansson, Foto: Algoryx