Helena Lindgren i Sydkorea om demens
Samlade för överläggningar om teknikstöd i demensvården. Mr Jung Ki Kim, Chair of Welfare Committee, city council of Bucheon, Mr Daein Kang, Chairman Daniel Medical Foundation, Dr Wilhelmina Hoffman, Managing Director, Swedish Dementia Center, Silviahemmet, Dr Helena Lindgren, Associate Professor, Umeå University, and Ms Chansook Kim, director of Bucheon Geriatric Center.

Uppåt för Vitec med nischade produkter

Att bli stor inom en nisch kan ofta vara nyckeln till framgång. Det visar programvarubolaget Vitec när räkenskaperna för tredje kvartalet 2012 presenteras – resultatet är det bästa på många år.

Umeåföretaget Vitec
rapporterar om fortsatt framgång som marknadsledande leverantör i Sverige av programvaror för nischade områden som fastighetsskötsel, fastighetsmäklare, energibranschen och tidningsföretag. Det senaste kvartalet har varit Vitecs hittills starkaste, meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Vinsten efter skatt slutar under kvartalet på 10,9 miljoner kronor, vilket är en kraftig uppgång jämfört med 2011 då vinsten under samma period stannade på 8,5 miljoner. Nettoomsättning har också ökat. Från 83,2 miljoner tredje kvartalet 2011 till 90,8 miljoner i år.

Marknadsledande i Norge

Flera betydande verksamhetsbeslut har också kommit under kvartalet. Vitec blev marknadsledande i Norge på affärssystem för fastighetsmäklare efter ett förvärv av norska programvarubolaget Midas Data AS. Midas Datas position och affärsmodell stämmer helt med Vitecs förvärvskriterier, bland annat med en hög andel repetitiva intäkter som bidrar positivt till koncernens nyckeltal, enligt pressmeddelandet. 

Kort efter periodens slut har Vitec även avyttrat konsultverksamheten i USA, vilket innebär att koncernen nu får ett tydligare nordiskt fokus.

Tar hem affärer

Under hösten 2012 har Vitec fortsatt att ta hem ett betydande antal affärer. Ett flertal bostadsbolag har tecknat sig för Appen Vitec Teknisk Förvaltning som öppnar för besiktning i mobilen. Appen laddar själv upp allt besiktningsunderlag som behövs för en besiktning och efter utförd besiktning sparar den besiktningsunderlaget automatiskt i fastighetssystemet. Här finns kunder som Botkyrkabyggen med 12 000 bostäder, Vansbrohem med 700 bostäder och Örebroporten som förvaltar en uthyrbar area om cirka 321 000 kvm.

Prognossystemet Aiolos har också hittat en mängd kunder inom energibranschen, bland annat Vattenfall, lettiska bolaget AST och finska Kymppivoima finns med i kundstocken.

Större händelser

Några av de större händelserna inom Vitecs verksamhet under de senaste månaderna är:

8 oktober: Svenska Mäklarhuset väljer Vitec Beslutsstöd.
Svenska Mäklarhuset, en av Sveriges större fastighetsmäklarkedjor, tecknar som första mäklarkedja avtal för det nylanserade statistik- och analysverktyget Vitec Beslutsstöd för samtliga sina kontor. Vitec Beslutsstöd för fastighetsmäklare är en nyutvecklad produkt som hjälper både den enskilde mäklaren och mäklarkedjan att ta snabbare beslut, simulera utfall och ta fram underlag för bättre affärsbeslut.

5 oktober: Vitec avyttrar konsultverksamheten i USA.

Vitecs dotterbolag 3L Media avyttrar 3L Medias konsultverksamhet i USA och fokuserar därmed på den nordiska marknaden.

14 september: Fortum väljer vindkraftprognoser från Vitec.
Fortum Generation AB tecknar avtal för Vitecs vindkraftprognossystem Aiolos WindPower för företagets hela vindkraft i Sverige.

3 september: Vitec förvärvar Midas Data AS.

Vitec stärker sin roll som nordisk leverantör av affärssystem genom att köpa 100 procent av aktierna i det norska programvarubolaget Midas Data AS med produkter för fastighetsmäklare i Norge. Förvärvet tillför Vitec-koncernen omkring 35 nya medarbetare.

Text: Mikael Hansson