Lars-Olov Söderström
Konjunkturen är glödhet för IT-tjänsteföretag i norra Sverige, enligt Norrlandsfondens Konjunkturbarometer. På bilden Lars-Olov Söderström, vd för Norrlandsfonden.

Urstarkt läge för IT-branschen

Ett urstarkt läge. Det är betyget för IT-företagen i norra Sverige. Alla pilar pekar uppåt när Norrlandsfonden presenterar sin konjunkturbarometer.

Inom branschen för IT-tjänster slår efterfrågan i taket och branschen uppvisar ett urstarkt konjunkturläge, menar Norrlandsfonden i sin nyligen publicerade Norrlandsfondens konjunkturbarometer. ”Alla pilar pekar för närvarande uppåt med mycket kraftiga ökningar för omsättningen, och en majoritet av företagen är nöjda med lönsamheten”, säger rapporten.

Glödhet konjunktur

Det finns ingen inbromsning i sikte, det handlar om en ”glödhet” konjunktur som till och med väntas bli ännu starkare nästa år, enligt konjunkturbarometern.

”Allt fler delar av näringslivet går nu starkt. Det gäller i synnerhet för IT-tjänster”, skriver Lars-Olov Söderström, vd för Norrlandsfonden, i rapportens inledning.

Just IT-tjänstföretagen i norra Sverige lyfter konjunkturbarometern fram som ett exempel på växande bransch. ”IT-tjänsteföretagen står därmed för den starkaste konjunkturbedömningen av samtliga branscher”, slår rapporten fast.

Faktureringarna ökar, nästan två tredjedelar av företagen rapporterar om större faktureringsvolymer. En klar majoritet av företagen växer och anställer fler.

Fortsatt tillväxt nästa år

Även när företagen får bedöma utsikterna för nästa år är det positiva läget påtagligt. Under början av 2017 räknar sju av tio företag med en högre efterfrågan på deras tjänster. Fyra av fem räknar med att nyanställa, och här är väl den enda minusposten i rapporteringen. Det råder stor brist på personal, och tillgången på arbetskraft anges som det överlägset största hindret för branschens fortsatta tillväxt.

Fakta om Konjunkturbarometern
Norrlandsfondens Konjunkturbarometer bygger på en postenkät till ca 1 000 företag inom följande
huvudbranscher: industri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport & logistik,
fastighetsverksamhet, företagstjänster, IT-tjänster samt turism. Rapporten avser utfallet för första halvåret 2016, en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2017.