Avtre
Företaget Avtre lanserar nya produktplattformen Studiorail för e-lärande. Några av de som jobbar på Avtre är Erik Engbo, Kent Asplund, Henrik Vinroth, Rolf Morén, Josefine Arctaedius, Pontus Sandström, Janika Seabrook.

Utbildning på internet ny affärsgren för Avtre

Ledarskapscentrum och fackorganisationen Ledarna blir först ut att använda sig av plattformen Studiorail från Umeåföretaget Avtre för utbildning och kunskapsspridning till medlemmar.

Ledarskapscentrum har tecknat avtal med fackliga organisationen Ledarna för att sprida kunskap om arbets- och organisationspsykologi. Utbildning, information och handledning till Ledarnas medlemmar ska ske via Avtres plattform
Studiorail
genom e-learning i form av videofilmer och pay-per-view som affärsmodell. Den nya produktplattformen Studiorail från Avtre står för den tekniska lösningen.

– Samarbetet med Ledarna är för vår del det första av detta slag, där vi med teknikens hjälp får en möjlighet att nå ut till en stor och viktig målgrupp som chefer och ledare inom offentlig sektor, säger Stefan Söderfjell, grundare av Ledarskapscentrum.

– Med detta provar vi att erbjuda medlemsservice på lika villkor för alla medlemmar.  Genom denna teknik kan vi skapa medlemsvärden och erbjudanden på ett kostnadseffektivare och rättvisare sätt, säger Lars-Olof Uhlin, styrelseordförande Ledarna.

För
Avtre
är samarbetet med Ledarskapscentrum och Ledarna det första av flera kommande affärer kring plattformen Studiorail.

– Vi hade en vision om att alla ska kunna sälja sin kunskap så som man gör med böcker, fast i video. Att man kan sluta ge bort sin kunskap på YouTube bara för att försöka få någon att köpa något annat. Då kan man lägga mer resurser på att göra innehållet bättre – eftersom det är vad kunden köper, inte bara se det som reklam. Säljaren får betalt och kunden får kvalitet, det bästa av två världar, säger Henrik Vinroth, vd Avtre.

Se mer på
Studiorail.

Filmen nedan visar Ledarskapscentrums arbete med Studiorail