Utbildning: REST in practise

REST har under de senaste åren vuxit fram som den dominerande modellen för design av webbaserade tjänster. Utvecklingen av molnet som plattform, där REST i praktiken har blivit standarden för kommunikation, har påskyndat den utvecklingen. Knowit och Dr Jim Webber arrangerar nu en heldagsutbildning om REST.

Begreppet REST
definierades år 2000 av Roy Fielding i hans doktorsavhandling “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”.

Dr Jim Webber kommer nu till Umeå för att tillsammans med Knowit hålla
en heldagsutbildning om REST. Det blir en dag packad med praktisk kunskap om hur man bygger REST-baserade system med webben som plattform för att till fullo nyttja webben, http och REST-principerna.

Dr Jim Webber kommer bland annat att tala om:
Webben och http
CRUD-baserade system
En djupdykning i Hypermedia
Händelse-drivna system, med bland annat Atom Feeds
Säkerhet

Utbildningen riktas till arkitekter, utvecklare och tekniska chefer samt andra som vill lära sig principerna för REST och hur man designar system som bygger på kommunikation via REST och hypermedia ”in a RESTful way”.

Målet är att deltagarna efter dagens slut ska ha en bra förståelse för vad REST står för, ha lärt sig hur hypermedia används i REST och hur REST kan användas i distribuerade system, samt även konstruktivt kunna kritisera ett API och förstå vad som är dess styrkor och svagheter.

Presentationen hålls på engelska.

Tid och plats
Måndag 15 oktober, Folkets hus i Umeå.

Anmälan sker på Knowits webb.