Utvecklat spel för barn.
Xlent i Umeå har utveclkas iPad-spel för att lära barn läsa och skriva. Från vänster Peter Johansson, Xlent, Ingrid Häggström, spelets idéskapare, samt Anton Jonsson och Hanna Öhman, båda Xlent.

Utvecklar spel som lär barn läsa

Xlent i Umeå har utvecklat den nya versionen av appen Bornholmslek, ett pedagogiskt spel för iPad för barn.

Bornholmslek bygger på den kända Bornholmsmodellen, som förbereder barnen för en god läs- och skrivstart. Den används mycket på förskolor och skolor runt om i hela Sverige och har en topplacering såväl i kategorin utbildning som för samtliga appar på iPad. Ingrid Häggström står för pedagogisk idé och utformning och den ges ut av Linköpingsföretaget Ing-Read AB.

För uppdraget att ta fram en ny version för Android-enheter och iPhone föll valet på Xlent i Umeå, som valt att utveckla den nya appen i spelmotorn Unity.

– Vi valde Unity för att det är en väl beprövad plattform för att enkelt utveckla och distribuera spel för en mängd olika plattformar. Om vi i framtiden vill släppa spelet för Windows, Mac, eller varför inte Xbox eller Playstation, så kräver det en förhållandevis liten insats jämfört med att utveckla för respektive plattform. Att vi inte valde exempelvis Xamarin är att det inte alls har samma inbyggda stöd för den här typen av spelmekanik och mängden plattformar, säger Peter Johansson, Xlent.

I Bornholmslek lyssnar barnen till ljud, som inte är språkljud, identifierar rimpar, utforskar och analyserar första och sista ljud i ord samt bygger ord. Barnen måste förstå sambandet mellan bokstav och ljud för att kunna läsa ett ord de aldrig har stött på tidigare. Allt detta har de möjlighet att utforska med Bornholmslek.

Innehållet i appen Bornholmslek bygger på en teoretisk syn på läsning där den fonologiska medvetenheten är en förutsättning för en säker läs- och skrivutveckling. Den överensstämmer dessutom väl med intentionerna i läroplanen. I Bornholmslek finns det inte några poänglistor, tidsbegränsningar eller stressig musik. I lugn och ro ska appens olika lekar utforskas.