Charlotte Wiberg
Charlotte Wiberg, forskare och entreprenör bakom företaget Creative Camp porträtteras i Internetworld.

Väcker intresse för it och träning

Charlotte Wiberg, forskare, entreprenör och profil inom Umeås it-bransch, porträtteras i senaste numret av tidningen Internetworld. Wibergs arbete med att föra samman teknik och träning väcker intresse.

Charlotte Wiberg har som vd för företaget
Creative Camp
på ett framgångsrikt sätt kopplat samman aktiv fysisk träning med de möjligheter som ny teknik ger i form av appar, interaktiv träningsdagbok och sociala forum. Med hjälp av it-plattformar som registrerar träningen kan motivationen och inspirationen till ett hälsosamt liv öka och därigenom kan mönster i den egna träningen lättare upptäckas, visar företagets resultat.

Tidningen Internetworld berättar
att Creative Camp är ett avknoppningsföretag från Charlotte Wibergs forskning vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet som tog sin början i ett samarbete med träningscentret IKSU i Umeå som har 19 000 medlemmar.

Att Umeå är en bra stad för en entreprenör håller Charlotte Wiberg gärna fram i intervjun.

– Vi har universitetet och en dynamisk in- och utflyttning. Inom it-världen här finns kluster­sammansättningar i kreativa näringar och spel, berättar Charlotte Wiberg i intervjun.

Läs hela
intervjun i Internetworld.

Text: Mikael Hansson, Foto: Ingela Hjulfors Berg