Umeå satsar på en tandvårdsklinik som ska bli världens smartaste. Bilden ovan visar en tandläkare med smarta glasögon från Microsoft Hololens, bilden ur en demonstrationsfilm som Västerbottens läns landsting tagit fram.
Umeå satsar på en tandvårdsklinik som ska bli världens smartaste. Bilden ovan visar en tandläkare med smarta glasögon från Microsoft Hololens, bilden ur en demonstrationsfilm som Västerbottens läns landsting tagit fram.

Världens smartaste tandklinik byggs i Umeå

Att ligga långt fram inom nya innovationer är ett kännetecken för Umeå. Nu kommer världens smartaste tandklinik med innovationer som ger helt nya arbetssätt.

Att Umeå finns med som en av sex finalister i tävlingen om att bli Europas huvudstad för innovation har vi berättat om i tidigare nyheter. Tävlingen avgörs 6 november i Lissabon då vi får reda på om Umeå tar hem segern.

Hur det än blir med det så är Umeå redan en vinnare bland städer med sikte på innovation. Det märks nu även inom tandvården. Världens smartaste tandklinik håller på att sättas upp i Umeå.

Smart teknik i tandvård

Teknik som ligger i framkant med röststyrda enheter för personalen, förstärkt verklighet med smarta glasögon och en digital receptionist som tar emot patienten är exempel på det som ska finnas på nyöppnade folktandvården Idun som ligger mitt i centrala Umeå och till det yttre är en vanlig allmäntandvårdsklinik. Men ambitionen är att vara en testklinik för nya digitala lösningar som förenklar och förbättrar tandvården.

– Vår vision är att vara världens smartaste tandklinik, både när det gäller digitala lösningar och arbetssätt, säger Anna-Maria Stenlund Berggren, tillförordnad tandvårdsdirektör vid Folktandvården Västerbotten.

Lokalerna är nybyggda, medarbetarna nyanställda och de listade patienterna är nya. Kliniken andas nytänkande och ska vara en så kallad testbädd, en arbetsplats där idéer provas och utvärderas.

– Här kan vi testa olika lösningar innan vi går ut till övrig tandvård, det är mycket mer hållbart i längden, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Filmen nedan visar teknik från nya tandkliniken

Filmen har tagits fram av Västerbottens läns landsting.

Utvecklar kompetens

Också bland de 13 anställda, inom ett år ska de vara dubbelt så många, är intresset för digital innovation stort. Arbetsgruppens behov ska utveckla verksamheten och ledorden är att tänka nytt och kreativt.

– Inom två år ska Idun vara en fullt fungerande testbädd, en arbetsplats där personalen utvecklar sin kompetens att testa och utvärdera smarta lösningar, säger Eva Mårell-Olsson, lektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

Eva Mårell-Olsson har varit med om att bygga upp de digitala lösningarna i Idun och håller dessutom i innovationstiden med personalen varje måndag.

– Tillsammans med ett lokalt it-företag utvecklar vi också kommunikationslösningar för personalen, bland annat med en app i den smarta telefon som alla medarbetare har, säger hon.

Odontologins framkant

Faktum är att många sökte de nya tjänsterna just på grund av klinikens lite kaxiga vision.

– Det smarta tänket lockade, säger tandläkare Sanna Almlin. Jag har idéer själv, men har tidigare inte haft tid att utveckla dem. Nu har vi speciell innovationstid avsatt för att reflektera.

– Det är jättekul och inspirerande att få jobba i odontologins framkant, säger tandläkare Jörgen Reivell. Jag ser mycket i vardagen som kan förbättras och här har vi möjlighet att påverka.

Digital reception

Ett exempel på smarta lösningar är den digitala receptionisten AIDA (Artificiell Intelligent Dental Assistent), en applikation som tagits fram it-företaget CGI i Umeå. Om patienten, som checkat in elektroniskt som vanligt, undrar över något så träder den artificiella intelligenta dentala assistenten in. Fylld med hundratals förprogrammerade frågor och svar kan den förhoppningsvis ge patienten rätt svar.

– AIDA ersätter den som brukar sitta i receptionen och som nu kan göra annat. Naturligtvis kostar tekniken pengar, men vad kostar 1,5 tjänster till receptionen, frågar sig Anna-Maria Stenlund Berggren.

Tid över till annat

En annan innovativ teknisk lösning, som också förändrat sättet att arbeta, är att använda den smarta telefonens inbyggda anteckningsfunktion, som delas mellan alla. Tidigare fanns det lappar i förrådet på det som beställts, nu kan alla medarbetare samtidigt se detta i sin smarta telefon.

– Vi använder också ett röststyrt system, där tandläkare med ett headset dikterar tandstatus direkt in i journalen, något som tandsköterskan tidigare skrev in. Nu har tandsköterskorna tid över till saker de tidigare inte hann med, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.