Jonny Holmström och Lars Mathiassen
onny Holmström (t.v.) professor i informatik, tillsammans med Lars Mathiassen, en av världens främsta forskare inom tillämpad IT, som nu är gästforskare vid Umeå universitet.

Världsledande forskare till Umeå

Lars Mathiassen, en av världens främsta forskare inom tillämpad IT, och gästprofessor i IT management vid Umeå universitet ska bidra till att bygga upp Umeå universitets forskning inom IT management till Europas främsta.

– Umeå universitet har intressant och stark forskning inom IT. Nu har den förts samman under profilen Tillämpad IT så att summan blir större än delarna. Det finns ett växande behov inom industrin att jobba med modellering och simulering som bygger på den kompetens som finns vid Umeå universitet, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

Världsledande forskare till Umeå

En av delarna är forskargruppen med inriktning på IT management. Baltics donationsstiftelse har stöttat gruppen med 2,5 miljoner kronor för rekryteringen av Lars Mathiassen.

– Det är oerhört roligt att vi lyckats rekrytera Mathiassen till vår grupp, han är världsledande inom tillämpad IT-forskning. Han kommer att vara ett oerhört värdefullt tillskott för vår slagkraft. En av anledningarna till att han har valt att komma till Umeå är att vår forskning utmärks av en väldigt bra industrisamverkan och det är något som Mathiassen anser också berikar sin egen forskning, säger Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet.

– Mathiassen kommer med sin erfarenhet också att bidra till omfattande positiva effekter på regional tillväxt och innovationsförmåga, fortsätter Holmström.

Samarbete mellan forskare, industri och IT-leverantörer

Forskargruppen fokuserar på utveckling och användning av informations- och kommunikationsteknologi i verksamheter. Visionen är att etablera effektiva samverkansprojekt mellan forskare, industri och IT-leverantörer i syfte att stärka regionens innovationskraft.

Det finns ett stort behov av att föra samman ledande företag och forskning i utforskningen av affärs- och verksamhetsmässiga effekter av nya IT-lösningar. Detta för att kunna skapa verkligt konkurrenskraftiga förändringar även i praktiken. Det är i dagsläget ett stort problem att få ut tydlig verksamhets- och affärsnytta ur utvecklade och installerade IT-system. Utveckling av kunskap om IT management är därför centralt för den långsiktiga konkurrenskraften för näringslivsaktörer.

– Inom gruppen finns en gedigen kompetens i frågan om innovationsprocesser, affärsprocesser och verksamhetsutveckling i relation till användning av IT i energi-, process- och tillverkningsindustri, säger Holmström. Vår forskning har haft stora framgångar och vi siktar på att vara Europaledande, fortsätter han. En framgångsrik tillämpning av kompetensen inom IT management utgör idag en mycket stark grund för att Umeå universitet skall kunna vara en kraftfull motor i utvecklingen av norra Sverige till ett kunskapsnav inom teknik och affärsutveckling för industrin.

Fakta Lars Mathiassen:
Lars Mathiassen byggde upp IT-forskningen och IT-utbildningen i Aalborg till att bli Skandinaviens främsta. Den bakomliggande visionen i Aalborg är att arbeta nära regionens näringsliv med både forskningen och utbildningen. 2002 fick Mathiassen erbjudande från Georgia Research Foundation att bygga upp en liknande verksamhet i Atlanta. Georgia Research Foundation arbetar för att öka tillväxten och innovationsklimatet i staten Georgia. I dag är Center for Process Innovation något av det mest lyckade satsningarna som finns inom tillämpad IT-forskning.