Hon hyllar världsledande skogsteknik i norr

Världsledande inom automation och skogsteknik. Det är en av regionens styrkor, framhöll Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustret, under sitt invigningstal på Skogsnolia.

– Detta är centrum där världens bästa, mest citerade skogliga forskning bedrivs, men också världsledande forskning inom automation, simulering och design tillsammans med världsledande företag inom skogsteknik, menade Maria Hedblom, vd för
Skogstekniska klustret.

Beröringsfri mätning är ett av Skogstekniska klustrets projekt för att utveckla ny teknik inom skogsbruket. Genom att mäta med laser och kamera kan skördaraggregaten ställas in för beröringsfri mätning.

Inom ett annat projektet utvecklas teknik för nya smarta kranar på skördare och skotare. Syftet är att använda robotteknik för att underlätta maskinförarens arbete.

Världsledande inom skogsteknik

Inför en stor skara människor på mässan Skogsnolia framhöll Maria Hedblom att många av Skogstekniska klustrets företag är världsledande inom skogsteknik.

– Många personer tycker säkert att vi befinner oss i periferi, men vi befinner oss i centrum. Det som gör detta centrum unikt är insikten om samverkan. Flertalet av de företag och organisationer som samverkar har också förstått värdet av jämställdhet, något som är ett ovärderligt verktyg för att utvecklas lönsamt och dynamiskt, menade hon.

Bioenergi

Maria Hedblom lyfte också fram skogssektorns stora utmaning, att klara övergången till en bioenergi där industridelen behöver hitta förnyelsebara ersättningar till fossilbaserade produkter.

– Utmaningen ligger också i att göra det med en lönsamhet som motsvarar dagens.

Samtidigt ser hon ljust på framtiden.

– Jag tycker att världen är full av möjligheter och har förmånen att befinna mig i centrum bland entusiastiska, engagerade men också kunniga företagare och företagsledare som alla finns här på Skogsnolia, sammanfattade Maria Hedblom.