Kenth Johansson och Sara Lindahl från Adopticum.
Adopticum i Skellefteå driver projektet med optisk mätteknik tillsammans med ett stort antal andra aktörer. Kenth Johansson och Sara Lindahl arbetar på Adopticum.

Världsunikt mätsystem utvecklas i Skellefteå

Ett optiskt mätsystem som visar volymen i ett råvarulager ska utvecklas i Skellefteå. Världsunik teknik med laserscanners och 3D-kameror ligger som grund.

– Hur många kubikmeter är det i en spånhög? Det är en av de frågor vi kommer att kunna ge ett svar på, och det är faktiskt en väldigt viktig fråga för bland annat massa- och pappersindustrin, säger Kenth Johansson, vd på Stiftelsen Adopticum som drivit på projektidén.

– Det känns extra kul och spännande att vi kommer att utveckla världsunik lösning här i Skellefteå, fortsätter Kenth Johansson.

Ny digital lösning
Kenth Johansson berättar att man inom processindustrin idag i mycket stor utsträckning beräknar sina råvarulager manuellt, exempelvis genom att mäta omkretsen av en spånhög och sedan göra en egen bedömning av höjden på högen.

– Detta ger inte tillräcklig noggrannhet, vilket i sin tur kan skapa problem, menar Kenth Johansson.

Målet med det nya projektet är att utveckla en automatiserad, digital lösning för att kunna mäta stora råvaruvolymer. Metoden kan innehålla allt från laserscanners till 3D-kameror placerade på exempelvis sågverkens truckar. Oavsett lösning kommer man att mycket enklare än tidigare kontinuerligt kunna rapportera in och följa råvarulagrens förändringar under året.

Optisk mätteknik är ett hett teknikområde som har en central roll för innovation, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i Europas ekonomi. EU-kommissionen rankar det som ett av de fem viktigaste och har uppmanat europeisk industri till satsningar inom området.

Gemensam satsning
Projektet, som kallas DARO (Digitalisering av råvarulager med optisk mätteknik), kommer under tre år att drivas med Adopticum som projektledare. Projektet är finansierat via Vinnova och av de parter som ingår i projektkonsortiet.

Potentialen för systemet är mycket stor, eftersom behovet av ett tillförlitligt mätsystem är tydligt inom många typer av processindustrier. Man har därför bildat ett konsortium tillsammans med Boliden Rönnskär, Norra Timber Kåge såg, Smurfit Kappa i Piteå, Metsä Board Husum samt SCA Obbola. I konsortiet ingår också förutom Adopticum, även Luleå Tekniska Universitet och DataPolarna.

Sistnämnda DataPolarna, som redan idag levererar ett flertal olika system för massa-, sågverks-, gruv-, och transportindustrin, men även system för planering, lagerhantering och logistik, blir den framtida produktägaren av systemet när det är färdigutvecklat.