Anna-Karin Hatt
It-minister Anna-Karin Hatt lyfter fram Västerbotten som ett utmärkt exempel på bra bredbandsutbyggnad.

Västerbotten ligger långt fram, menar it-minister

Västerbotten är med sin utbyggnad av bredband ett föredöme för Sverige, menar it-minister Anna-Karin Hatt, och efterlyser idéer om en Digital agenda för landet.

När it-minister Anna-karin Hatt deltog vid seminariet ”Utvecklingskraft i inlandskommuner” under Västerbottensdagarna på Grand Hôtel i Stockholm lyfte hon i sitt anförande fram Västerbotten som ett utmärkt exempel på en region med bra it-infrastruktur.

— Nio av tio hushåll har vad som kallas förutsättning för access med fiber, det är en dubbelt så hög andel om vi jämför riket i övrigt. Det här är en stor bedrift, inte minst med tanke på de geografiska förutsättningarna, menar Anna-Karin Hatt.

Västerbotten ligger alltså redan långt fram vilket it-ministern påpekar är viktigt för att entreprenörer ska kunna utveckla sina idéer och för att ge bästa möjliga förutsättningar för företagande och innovationer.

—En sak kan vi vara helt säkra på. Ingen av oss vet var nästa goda affärsidé dyker upp. Ingen vet om det är i Jukkasjärvi. I Burträsk. Eller i Älmhult. Därför behövs det bra förutsättningar för entreprenörskap och företagande i hela vårt land, säger Anna-Karin Hatt.

Tyck till om Digital agenda

Utbyggnaden av bredband och tillgång till internet prioriteras för närvarande av regeringen. Under 2011 ska man ta fram en Digital agenda med målsättningen att Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle. Målet är att 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

I samband med det efterlyser it-minister Anna-Karin Hatt synpunkter på hur en
Digital agenda
ska utformas för Sverige: "Den digitala agendan kommer att vara en horisontell och sammanhållen strategi för hela Sverige som syftar till att till fullo dra nytta av de fördelar som informationstekniken innebär. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i användningen av it för att nå tillväxt-, välfärd-, demokrati- och klimatmål."

Har du synpunkter på regeringens utformning av en digital agenda?
Gör i så fall gärna din röst hörd på regeringens webb.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 31 januari, 2011Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

31 januari, 2011