Bakom Hiloprobe står Lina Olsson, Marie-Louise Hammarström, Sten Hammarström, Gudrun Lindmark och Anne Israelsson.
Bakom Hiloprobe står Lina Olsson, Marie-Louise Hammarström, Sten Hammarström, Gudrun Lindmark och Anne Israelsson.

Veckans startup: HiloProbe

HiloProbe vill hjälpa cancerpatienter världen över att undvika återfall eller överbehandling.

Ett startup är ett företag som löser ett stort problem, gärna på en internationell marknad. Den definitionen stämmer väl in på Hiloprobe. Med sin produkt vill de hjälpa cancerpatienter världen över att undvika återfall eller överbehandling.

– Vi har utvecklat ett diagnostiskt test för tjocktarmscancer som hjälper läkarna att avgöra om patienten är botad efter operation, eller om det behövs onkologisk tilläggsbehandling. Den metod som används i dag är bristfällig och kan ge felaktiga resultat, förklarar Lina Olsson, vd på life science-bolaget Hiloprobe.

Lång process

Till skillnad från en app eller en digital tjänst, tar det betydligt längre tid att ta fram en diagnostisk produkt. Bakom Hiloprobe ligger år av forskning, där Lina Olssons egna avhandling, biomarkörer vid tjocktarmscancer, är en viktig del. 2013 blev affärsidén antagen till Umeå Biotech Incubator (UBI), och förra året bildade Lina Olsson och hennes team ett regelrätt bolag. Däremellan har de utvecklat sin produkt och byggt upp affärsdelen.

– Där har vi haft god hjälp av UBI och deras tydliga process. Vi har gjort saker i rätt ordning, vilket vi känner av nu när vi har kommit en bit på vägen, säger Lina Olsson, som sedan 2015 valt att jobba med Hiloprobe på heltid.

– Det var ett ganska enkelt beslut. Jag vill ju att det här ska komma patienterna till nytta. Men så gillar jag också utmaningar. Det var mycket i början, jag kände mig som en rookie i affärsvärlden, men man lär sig så småningom. Det var också nödvändigt för att vi inte skulle tappa värdefull tid. Det behövs en fulltid för att kunna driva på och hålla ihop allting.

Ingen garanti

Ett startup är ett riskfyllt projekt. Även med gedigen forskning i botten och en enorm potential för patienterna, finns det ingen garanti på att produkten kommer att slå igenom.

– Life science är extremt i det här avseendet. Det krävs många studier och mycket marknadsbearbetning för att det ska bli någonting, helt oavsett hur bra produkten är. För att nå framgång längre fram, gäller det att jobba hårt i förberedande syfte utan att stressa på för mycket. Det vet vi av andras erfarenhet och är precis det vi gör just nu, säger Lina Olsson.

Tar in kapital

Just nu är Hiloprobe i slutfasen av sin produktutveckling. Lina Olsson arbetar målinriktat med att knyta kontakter med potentiella finansiärer och att hitta affärskompetens som man kan knyta till teamet. Tidigare i år vann de Almis pitchtävling i konkurrens med 100 andra startups, och företagstävlingen Venture Cup region nord utsåg dem till ”Game Changer”.

– Det har inneburit jättebra publicitet och att fler vet att vi finns. Flera av investerarna i Almis tävlingsjury har vi fortfarande kontakt med. Genom Venture Cup har vi knutit många bra kontakter, inte minst lokalt. Sedan är det nyttigt att bli satt på prov inför kännare och tyckare då och då. Vi har haft svar på tal och koll på läget, vilket känns tryggt. Det är mycket tack vare det stöd som vi har fått från UBI.

Fortsätta driva bolaget

Inom några år hoppas Lina Olsson att Hiloprobes diagnostiska test har slagit igenom på marknaden och finns i kliniskt bruk. Kanske används det också inom forskning och läkemedelsutveckling.

– Jag hoppas också att vi har byggt ett stabilt bolag som vi kan fortsätta att driva själva och i framtiden utveckla fler produkter. Tanken är att vi ska finnas kvar och växa här i Umeå.

Hiloprobe ingår också i det nätverk av bolag som får stöd av Uminova innovation och branchsatsningen Biotech Umeå. Bland annat kommer de att delta vid Biotech Umeå Investment Day den 1 februari 2018 i Stockholm, för att möta möjliga investerare och partners.

Läs mer om Hiloprobe.
Läs mer om UBI här.