Hanna Olsson och Ida Bodén.
Barn och programmering är ämnet för satsningen Upload under en träff på Kafé Station 12 maj. Hanna Olsson, kommunikationschef på Bostaden, och Ida Bodén, vd för Ivida, är ambassadörer för satsningen.

Vill att fler barn lär sig programmera

Fler barn måste få lära sig programmera. Annars klarar vi inte behovet av digital kompetens i framtiden, menar nystartade Upload.

Upload, som är en nystartad del av Dataföreningen i Umeå, bjuder in till sin andra träff kring digitala frågor. Första träffen handlade om smarta glasögon, nu är ämnet digital kompetens och barn.

– Vi kommer att diskutera hur vi säkrar den digitala kompetensen inför framtiden genom att låta barn tidigt lära sig programmering och logiskt tänkande, säger Ida Bodén, ambassadör för satsningen Upload men också dataanalytiker i egna företaget Ivida.

– Under eventet ska vi diskutera hur vi säkrar framtida digital kompentens genom att redan på förskolenivå börja med IT-kunskap, logiskt tänkande och programmering, fortsätter Ida Bodén som tillsammans med Hanna Olsson, kommunikationschef på Bostaden, leder träffen.

Ur programmet:

  • Näringslivets behov av relevant digital kompetens – Ali Foroutan-Rad, MakeIT och Umeå Universitet
  • Digital kompetens formar Västerbottens framtid – Andreas Skog, Region Västerbotten
  • Digital kompetens på gymnasieskolan och bibliotek – Jon Fällström, Biblioteket
  • Blockprogrammering, programmering för de yngsta – Dan Karlsson, Skolan i Umeå

Läs mer om Uploads program på Kafé Station, 12 maj, 16.30.