Ingrid Westman, Spacetime, och Meiju Vartiainen, Mowida, fanns med som deltagare på Match Up i Umeå.
Ingrid Westman, Spacetime, och Meiju Vartiainen, Mowida, fanns med som deltagare på Match Up i Umeå.

Vill få fler kvinnor till startup-företag

Fler kvinnor som vill driva startup-företag behövs. Det var investerarpanel överens om när Match Up lockade närmare 250 deltagare till after work i Umeå.

Startup-arrangemang i Umeå har aldrig varit mer populärt än idag. 250 personer var anmälda till torsdagens Match Up, ett after work med syfte att få fler att träffas och bygga nätverk.

Högst upp i kulturhuset Väven fylldes lokalerna av minglande entreprenörer, investerare och andra som vill vara med i den startup-miljö som växer så kraftigt i Umeå.

För kvällen hade en TV-studio byggts upp där Maria Olofsson, projektledare på Uminova Innovation, tog emot en mängd gäster för samtal som kunde följas av deltagarna på plats men också direktsändes över internet.

Fler kvinnor kan lyfta startup-företagen

En av de tunga frågor som Maria Olofsson lyfte fram i samtalen handlade om den stora bristen på kvinnor inom nya teknikföretag. Det märks i allt från teknikutbildningar och vilka entreprenörer som deltar i inkubatorer och startar bolag till vilka som får finansiering från riskkapitalbolag.

– Vi såg nyligen en rapport om att bara en procent av riskkapital går till kvinnliga startup-grundare. Hur ser ni på det, frågade Maria Olofsson de tre investerarna Oskar Lingdahl, Kichi Invest, Rasmus Areskoug, Wave Ventures, och Henrik Wimelius, Fort Knox.

Att det är ett problem höll de tre investerarna med om, men samtidigt menar de att lösningen inte är enkel.

– Problemet ligger i att det finns så få kvinnliga grundare av startup-företag att investera i. För oss handlar det om att hitta rätt affärsidéer, vi ser inte till om det är en kvinna eller man. Så problemet börjar långt tidigare än där finansieringen kommer in, menar Oskar Lingdahl.

Särskilt problem för teknikbranschen

Att det här är ett särskilt problem för teknikbranschen betonade Henrik Wimelius.

– Det är ett problem som börjar tidigt. Förra året såg vi till och med att antalet kvinnor som söker sig till ingenjörsutbildningar minskade, säger Henrik Wimelius. Något som i förlängningen innebär en brist på kvinnor bland entreprenörer inom teknikföretag.

Att de tre i investerpanelen var män och att de flesta som jobbar inom riskkapitalbolag är män var något som alla i samtalet noterade.

– Ja, det finns ett problem i att vi investerare ofta är män, säger Rasmus Areskoug.

– Vi kanske lägger finansiering i sådant som vi känner igen och det kan innebära att vi missar affärsområden som kvinnor har bättre koll på, fortsätter Rasmus Areskoug.


Magnus Stenvall, Umeå Energi, Johan Granström, ABB, och Sandra Finér, Volvo Trucks berättade om hur stora företag allt mer söker samarbeten med nya startup-företag.

Söker samarbete med startup-företag

Ett annat ämne som lyftes fram under samtalen var den växande trenden med stora traditionella företag som söker samarbeten med startup-företag. Sandra Finér, Volvo Trucks, Johan Granström, ABB, och Magnus Stenvall, Umeå Energi, berättade alla tre om hur de vill hitta samverkan kring innovationer med nya mindre bolag.

– Vi behöver dela de utmaningar som digital transformation ställer oss inför. Vi ser hur teknik förändras i allt snabbare takt och då måste vi samarbete för att kunna skapa mer värde, säger Johan Granström.

– Vi har därför redan nu ett samarbete med 20 startups kring robotar och automation, fortsätter han och menar att det här bara är början på en ny utveckling.

För Volvo Trucks är det på samma sätt viktigt att hitta samverkan med startups, menade Sandra Finér.

– Transportindustrin står idag inför en dramatisk förändring. För att möta det skiftet behöver vi ta hjälp både av universitet och små startups, menar hon.

Magnus Stenvall från Umeå Energi ser också han stora utmaningar från ny teknik som bara kan lösas med samarbeten mellan olika aktörer i samhället.

– Det gör att vi måste förändras från att bara vara en energileverantör till att bli en partner med andra i det ekosystem av innovationer som idag växer fram, säger Magnus Stenvall.


Johanna Björklund, mitten, firades med priset Årets Pay It Forward för sin inspiration till nya unga startup-entreprenörer. På bilden tillsammans med prisutdelarna Lena Öhlund, Bic Factory, och Maria Olofsson, Uminova Innovation.

Prisades för inspiration

Under arrangemanget delades ett nystiftat pris ut, Årets Pay It Forward, som är instiftat av inkubatorerna Bic Factory och Uminova Innovation. Det ska gå till någon som själv är drivande men också inspirerar nya unga entreprenörer att komma fram. Vinnare av priset blev Johanna Björklund, som utöver att vara forskare vid Umeå universitet också är vd för Smart video och medgrundare av Codemill.

Internationell stad

Att Umeå håller på att bli en internationell stad märktes tydligt under kvällen. Alla samtal fördes på engelska, en nödvändighet eftersom så många bland deltagarna kom från andra länder.

En av de internationella gästerna var Tom Xiong som idag driver ett startup i Shanghai. Han berättade om sina erfarenheter från sammanlagt fem bolag som han startat, ett av dem vid inkubatorn Bic Factory i Umeå.

Tom Xiong kopplade tillbaka till priset Pay It Forward och betonade vikten av inte göra saker tillsammans.

– Vad du än gör är det viktigt att dela det med andra. Hitta människor som ger dig lust, det kommer att bära dig, vare sig du lyckas eller misslyckas, säger Tom Xiong.