Johan Vesslén och Nils-Petter Augustsson
Johan Vesslén, till höger, berättar om hur it-konsultbolaget CGI i Umeå tar emot studenter för att berätta om examensarbeten. Till vänster Nils-Petter Augustsson, konsult på CGI.

Vill ge IT-jobb till fler

CGI är ett av flera IT-företag som bjuder in studenter för att berätta om examensarbeten. Nyligen var 23 studenter på besök hos företaget.

– Syftet med ett exjobbsevent är framförallt att hitta riktigt duktiga nya kollegor. En bonus är även att kunna få hjälp med lösningar och nya idéer där studenterna kommer med nya infallsvinklar och synsätt, berättar Johan Vesslén.

Våren 2015 tog Johan Vesslén en magisterexamen inom IT-Management vid Umeå universitet. Innan dess har han också tre år på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. På CGI i Umeå jobbar han nu som projektledare och var en av dem som tog emot de 23 studenterna för att berätta om möjligheten att göra examensarbeten.

– Vi på CGI har sett vinster med att samarbeta i examensarbeten där flertalet studenters arbeten sedan mynnat ut i anställningar hos oss, berättar Johan Vesslén.

Tre förslag på examensarbeten som presenterades var:

  • Microsoft HoloLens – Vad finns det för användningsområden för tekniken?
  • Usability evaluation – Usability kopplat till CGIs nya samverkansportal, Unified Portal.
  • Framtidens förvaltning – Hur ser framtidens Application Management ut?

Under eventet lyftes även flera kompetensområden fram för att ge studenterna inspiration till att komma på egna ämnesförslag. Några som nämndes var användargränssnitt, krav och test, projektledning, systemutveckling, infrastruktur och industritillämpningar.

CGI studenter om examensarbeten
Studenter lyssnar intresserat när anställda på CGI berättar om möjligheten att göra examensarbeten.

Fått bra stöd

Själv menar Johan Vesslén att han som nyutexaminerad har fått ett bra mottagande på CGI.

– Jag har fått ett varmt välkomnande och börjar komma in i hur vi arbetar här. Jag har även fått väldigt bra stöd från de två konsultcheferna här på kontoret.

– Vi sitter i samma rum och de svarar alltid på frågor eller funderingar som jag har. Min första dag här på CGI blev jag tilldelad en mentor, en senior projektledare jag också kan vända mig till med frågor och funderingar för att få hjälp i alla mina åtaganden.

Johan Vesslén menar också att det finns ett bra stöd i CGIs Management Foundation som kan kallas CGIs kokbok för att på bästa sätt lösa olika uppgifter.

– Min upplevelse är att som nyexad student kan man ibland ställa sig frågan om vad man egentligen har för kompetens och kunskap. Den här frågan ”Men, vad kan Jag då?”, har ibland kommit upp i mina tankar. Då har jag kunnat hämta stöd i CGIs Management Foundation, kompletterat min egen kunskap och kompetens och därigenom känt mig tryggare i min roll och mitt arbete.

Lokal och global

– Om någon frågar mig om vad som är det bästa med CGI brukar jag svara att en av de häftigare grejerna är CGIs globala leveransmodell. Vi är väldigt lokala och nära våra kunder i de samarbeten vi har. Men samtidigt har vi den stora globala kraften där vi kan mobilisera resurser för att möta kundens behov, oavsett hur stort eller litet det behovet är. Så det är ju en fördel med att vara 68 000 anställda.

– Så för att sammanfatta har jag fått en superbra start på min nya arbetsplats med härliga kollegor och roliga arbetsuppgifter. Det är en spännande bransch och vardag jag kommit in i, berättar Johan Vesslén.

Fakta om examensarbeten

Ett examensarbete utförs vanligtvis som den sista kursen på ett utbildningsprogram. Tanken är att studenten genom att utföra ett större självständigt arbete ska visa upp och knyta samman sina kunskaper och färdigheter. Här nedan finns länkar till exempel på examensarbeten vid Umeå universitets it-utbildningar.

Exempel på publicerade examensarbeten i datavetenskap och interaktionsdesign

Examensarbeten från Informatik