Cinnober
Nils-Robert Persson ser stora möjligheter i att Umeå kan vara ett stark utvecklingscentrum för system till världens finansmarknader. Till höger Mats Wikström som är en av de anställda på Nomura som flyttar över till Cinnober.

Vill göra Umeå till finansiellt centrum

– Vi vill etablera Umeå som ett finansiellt centrum och vi tar gärna hit nya stora utvecklingsprojekt, säger Cinnobers styrelseordförande Nils-Robert Persson som förklaring till att man tar över Nomuras kontor i Umeå med 40 specialister inom utveckling av system för världens finansmarknader.

Cinnober
har närmare 200 anställda i Stockholm med lång erfarenhet av att leverera affärskritiska lösningar till stora internationella börser och clearinghus. Det egenutvecklade finansiella system man tagit fram har sålts till flera av världens stora börser, nu senast till Brasilien, och man planerar för en utvidgning också gentemot banker och mäklarfirmor.

Mycket höga krav på systemen

De finansiella system Cinnober bygger är mycket affärskritiska. Handeln på en börs får inte gå ner, systemen måste klara alla påfrestningar som kan uppstå.

– Det är en extrem teknik och vi har samma höga krav på systemen som vid ett kärnkraftverk, förklarar Nils-Robert Persson.

Förstärker i Umeå

Cinnober har under senaste tiden vuxit starkt och behöver därför förstärka med fler utvecklare. När Nomura signalerade att man avvecklar sitt kontor i Umeå såg Cinnober en möjlighet att ta över hela den erfarenhet och kunnande kring aktiehandel som specialisterna på Nomuras Umeåkontor besitter. Förutom en förbättrad utvecklingskapacitet räknar Cinnober med att kontoret i Umeå även ger en förstärkning av nödvändig kompetens för företagets kunder bland investmentbanker och mäklarfirmor.

– Jag känner mig väldigt nöjd med att vi nu förstärker organisationen med många skickliga utvecklare som har en gedigen erfarenhet av framgångsrika utvecklingsprojekt gentemot olika marknadsplatser, banker och mäklare, säger Nils-Robert Persson, Cinnobers styrelseordförande, och han betonar att Cinnober gärna vill bidra till att Umeå ska kunna bli ett finansiellt centrum som bygger system för världens finansmarknader. 

– Det här är ett stort steg för vårt bolags utveckling och ger oss än bättre tillväxtmöjligheter framöver. Vår målsättning är också att flytta upp ett antal anställda från Stockholm till Umeå, fortsätter Nils-Robert Persson som gärna vill sätta upp nya utvecklingsprojekt på det nya kontoret.

Relation med universitetet

Majoriteten av de 40 utvecklare som Cinnober tar över från Nomura har sin examen från datavetenskap vid Umeå universitet. Det är en relation med universitetet som Cinnober vill stärka och bygga vidare på, menar Nils-Robert Persson.

I och med att Cinnober etablerar sig i Umeå tar man även över ett supportavtal under en övergångsperiod för Nomuras nuvarande system som är utvecklade och hanterade av bolaget i Umeå.

– Vi har höga tillväxtmål, vilket givetvis innebär att vi behöver bli många fler medarbetare. Umeå är en spännande och innovativ universitetsstad. Satsningen här uppe kommer att spela en viktig roll i vår framtida utveckling, slår Nils-Robert Persson fast.

Fakta och bakgrund

Det kontor som Cinnober tar över i Umeå härstammar från det svenska it-företaget Interbizz, som grundades 2000. År 2003 förvärvade Lehman Brothers bolaget, som kom att ansvara för utveckling av handelssystem till bland annat londonbörsen. 2008 övertogs verksamheten i Umeå av Nomura.

Huvudfokus för de 40 utvecklarna i Umeå har varit utveckling av applikationer och plattformar för aktiehandel, marknadsdata och analys i realtid. Man har även levererat lösningar för statistik, rapportering och information inom ramen för finansiella regelverk, med syfte att öka transparens och tilltro till värdepappershandeln.

Förändrade krav inom Nomuras globala verksamhet medför att man beslutat om en ny organisation inom teknikområdet och därmed fokuserar på ett mindre antal globala utvecklingscenter. I samband med det avvecklar man sitt utvecklingskontor i Umeå som nu förvärvas av Cinnober.

Text och foto: Mikael Hansson