Daniel Fällman

Vill se bättre design av digitala produkter

Daniel Fällman, föreståndare för Interactive Institute Umeå, forskar om hur digitala produkter, webbgränssnitt och mobilttelefoner ska utformas för att engagera användaren.

Daniel Fällman är docent vid institutionen för informatik och studioföreståndare på
Interactive Institute Umeå
och en av de unga forskare vid Umeå universitet som tilldelats karriärbidrag. 2011 utsågs han dessutom till Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

I en film, se nedan, producerad av Stiftelsen för strategisk forskning berättar Daniel mer om sitt forskningsintresse i människa-dator-interaktion.

– Målet med min forskning är att kunna designa bättre digitala produkter, bättre mobiltelefoner, bättre webbgränssnitt. Ett område som vi tittar på är den roll som motivation spelar och vad som engagerar folk i ett gränssnitt, berättar Daniel Fällman.

År 2010 tilldelades Daniel Fällman, som en av 18 forskare inom medicin, teknik och naturvetenskap, den mycket prestigefulla titeln Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Text: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 19 mars, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

19 mars, 2012