Dicom Port vill digitalisera hanteringen av röntgenstrålning. Nu är bolaget nominerat som Årets avknoppningsföretag till Umeågalan 2018. På bilden Jonas Andersson, vd.
Dicom Port vill digitalisera hanteringen av röntgenstrålning. Nu är bolaget nominerat som Årets avknoppningsföretag till Umeågalan 2018. På bilden Jonas Andersson, vd.

Vill se säkrare strålning för patienter

Dicom Port vill ge säkrare strålning för patienter. Nu är bolaget nominerat som ett av tre Årets avknoppningsbolag till Umeågalan 2018.

Patienter ska kunna lita på att röntgenstrålning de får inom vården är säker. Dicom Port har tagit fram två produkter som ger stöd för detta.

Dicom Port startades 2015 av Jan Axelsson, då med fokus på att anonymisera patientinformation som följer med röntgenbilder. Idag drivs företaget av Jonas Andersson och Josef Lundman och verksamheten har skiftat mot kvalitetssäkring i radiologi och strålningssäkerhet med två nya produkter, autoQA och REMbox.

Just nu är Dicom Port aktuella med en nominering till Umeågalans pris som Årets avknoppningsföretag för att på kort tid ha utvecklat innovativa produkter för kvalitetssäkring inom radiologisk verksamhet.

Avknoppningsbolag

Dicom Port är ett avknoppningsbolag sprunget ur forskning och arbete med strålsäkerhet vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. Området radiologi har en central roll inom diagnostik, behandling och uppföljning av olika sjukdomstillstånd i sjukvården. Dicom Ports produkter gör det möjligt att kvalitetssäkra och optimera användningen av joniserande strålning i sjukvården och förenklar arbetet med att uppfylla lagkrav på strålsäkerhet.

– Vi jobbar brett med digitalt stöd av kvalitetssäkring av radiologi, primärt joniserande strålning, berättar Jonas Andersson.

Det är en verksamhet som är hårt reglerad i lag och i år fick området en ny lagstiftning i Sverige.

Säkrare strålningsutrustning

– Vi jobbar med två produkter och har dem ute som betaprodukter. En som vi licensierat till GE Healthcare för kvalitetssäkring på apparatnivå. Det är ett stort behov av detta eftersom vården vill kunna bevisa att man har kvalitet i sin verksamhet, säger Jonas Andersson.

– Vi gör detta för att kunna se att utrustning strålar på rätt sätt och vi vill också kunna få en diagnostisk bildkvalitet, förklarar Jonas Andersson.

Samla information från journaler

Den andra produkten handlar mer om patientsidan där Dicom Port tagit fram mjukvara som kan plocka in information från olika journalsystem och röntgenapparater. Det innebär att det går att följa hur mycket strålning som använts för var och en av de personer som strålats vid ett vårdbesök.

– Det vi gör är att digitalisera det som tidigare gjorts manuellt. Vi är unika som kan samla in data från så många olika system som finns ute i vården. Det är ingen annan som kan det, säger Jonas Andersson.

Stöd med affärsutveckling

Dicom Port har under flera år fått stöd med affärsutveckling via Uminova Innovation. En ovärderlig hjälp, menar Jonas Andersson.

– Det är ett fantastiskt stöd vi fått av Uminova Innovation. Vi har fått allt som en naturvetare behöver för att kunna starta ett företag. Det är rubbet, säger Jonas Andersson med ett skratt, och betonar att Dicom Port kunnat undvika mängder av nitar tack vare detta affärsstöd.

Team med konsulthjälp

I nuläget är det Jonas Andersson och hans kollega Josef Lundman som utgör teamet bakom Dicom Port. Men för att hinna med alla utveckling har de också tagit in konsulthjälp.

– Vi jobbar med Acino och sysselsätter tio konsulter just nu. Dessutom har vi också jobbat med regulatoriska experter, berättar han.

Jonas Andersson håller också fram det stöd de fått från landstinget i Västerbotten, bland annat genom att få tillgång till verksamhetens behov och att kunna få tid avsatt för att utveckla de två produkterna.

Skala upp verksamheten

När de två betaversionerna som nu är ute hos kunder blir klara ser Jonas Andersson fram mot att skala upp företagets affärer.

– Vi har ett gott kontaktnät med Norden och Europa, och vi håller på att föra diskussioner med USA, säger han med stark tro på framtiden.

– Det vi gör är något som sjukvården behöver, konstaterar han.

Ser fram mot Umeågalan

Umeågalan då? Jo, den ser han också fram mot även om det är något än så länge okänt.

– Jag kände faktiskt inte till Umeågalan innan vi blev nominerade, men jag ser verkligen fram mot det. Det ger oss en fantastisk möjlighet att synas och innebär PR för företaget.

Torsdag 8 november kommer beskedet vem som tar hem priset som Årets avknoppningsföretag vid Umeågalan.