Vill se Västerbotten som en digital testarena

Västerbotten kan bli en testarena för både Sverige och Europa för att visa hur data kan utveckla företag, myndigheter och enskilda medborgares liv. En ny förstudie ska ta fram förutsättningarna.

– Vi vill skapa en förståelse för hur vi kan använda data i länet. Det kan bli början till en testbädd eller snarare en testarena eftersom vi har så många olika arbeten på gång runt om i länet, säger Magnus Rudehäll, IT-strateg på Region Västerbotten, i samband med ett seminarium under Almedalsveckan.

Under seminariet presenterades en förstudie som ska samla förutsättningar för att bland annat bygga upp en testarena i Västerbotten för hur data kan förändra samhället. Under samtalen nämndes flera idéer och initiativ där data kan användas för att skapa nya tjänster.

Virtuella vårdrum, smarta broar och digitalt lärande är exempel som seminariedeltagarna lyfter fram i samtalen. Sensorer i avloppsbrunnar som kan visa om det finns risk för översvämning, nämndes av Marie Larsson, avdelningschef för Kvalitet och förnyelse i Skellefteå kommun.

– Smarta lösningar för digitala skyltar är ett annat exempel, säger Visit Skellefteås VD Maria Broman.

– Exakt vad det kan bli vet vi ännu inte. Men vi kan se data som den nya malmen, som en flexibel råvara som kan ge många olika produkter, säger Thomas Kvist, projektledare för förstudien.

Datakreatörer

Men för att skapa dessa nya produkter och tjänster krävs tillgång till data och kanske helt nya yrkesgrupper som kan analysera och behandla all data.

– Vi kanske behöver datakreatörer, säger Aurora Pelli, och myntar med ens en titel för en ny framtida yrkeskår som kan växa fram.

Förstudien leds av en styrgrupp som består av Magnus Rudehäll, Region Västerbotten, Marie Larsson, Skellefteå kommun, Ann-Christina Schmidt, Skellefteå Kraft, Malin Ackermann, Lycksele kommun, Charlotte Lundkvist, Umeå kommun samt projektledare Thomas Kvist.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 1 juli, 2015Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

1 juli, 2015