15 doktorander ska knytas till Socrates, ett EU-projekt som syftar till att utveckla robotar i äldrevården.

Vill utveckla robotar för äldre

Robotar som anpassar sig till äldre personers känslor och handlingar. Det ska forskare från hela världen fokusera på i ett projekt som leds från Umeå.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet kommer att leda ett nytt europeiskt forsknings- och utbildningsprogram för 15 doktorander inom området sociala robotar.

De som antas som doktorander kan komma från hela världen, och ska fokusera på robotar inom äldrevård. Forskningen syftar till robotar som anpassar sig till människan, till exempel genom att vara mer eller mindre självständiga, eller genom att känna av mänskliga känslor och avsikter. Projektet kommer att rymma allt från design av teknik och hårdvara till interaktionsdesign, användarstudier och robotetik.

Affärsmöjligheter

För att utveckla de möjligheter till affärsidéer som kommer ur projektet har Uminova Innovation kopplats in som affärspartner. Det innebär att Uminova Innovation tar emot och coachar de affärsidéer som projektet resulterar i vid Umeå universitet.

Socrates, som projektet heter, löper under fyra år och har en total finansiering på 3,9 miljoner euro. Projektet är en del av Marie Skłodowska-Curie-programmet inom EU:s stora Horizon 2020-satsning.

Inom projektet har ett konsortium bildats av sju excellenta universitet och forskningsinstitut, tre industriella partners, två slutanvändarorienterade partners och tre affärsorienterade organisationer. Umeå universitet fungerar som samordnare, med Thomas Hellström, Suna Bensch, och Lennart Edblom från Institutionen för datavetenskap som koordinatorer. Vid Uminova Innovation är det Karl-Erik Johansson som är kontaktperson.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 23 september, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

23 september, 2016