Säkerhetsutbildning
En bild ur säkerhetsutbildningen.

Virtuell utbildning gör gruvjobb säkrare

LKAB sjösätter, som första industriföretag i världen, en interaktiv säkerhetsutbildning i en virtuell miljö. Umeåföretaget EducateSmart har utvecklat den interaktiva utbildningen genom att använda spelteknik.

– På LKAB går säkerheten alltid först! Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda våra medarbetare en innovativ utbildning genom virtuell spelteknik, säger Jonny Snell, säkerhetssamordnare på LKAB.

I LKAB:s gruvor
Utbildningen utspelar sig i LKAB:s underjordsgruvor och förädlingsverk. Utbildningsdeltagaren får följa med på en resa från omklädningsrum till verkstadsutrymmen och fasta anläggningar. Under utbildningens gång ställs deltagaren inför en rad olika arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade scenarier.

Innan utbildningsdeltagaren får möjlighet att prova på de olika scenarierna, som bland annat rör underhålls- och traversarbete, måste deltagaren passera omklädningsrummet med rätt typ av utrustning.

– Det är så många börjar sin arbetsdag på LKAB – i omklädningsrummet. På så sätt blir det logiskt att börja utbildningen med att utrusta sin karaktär, eller avatar som det ofta kallas på spelspråk, för ovan- eller underjordsarbete, säger Jonny Snell.

Internationell lansering
Matti Larsson, vd för EducateSmart, räknar med att samarbetet med LKAB kommer att leda till en större lansering internationellt.

– Det finns hundratals miljoner industriarbetare i världen, alla behöver gå säkerhetsutbildningar och löpande repetera med träning och certifiering. Om det här slår så har vi ett mycket stort bolag på gång, säger Matti Larsson.

Som ett första steg kommer utbildningen att introduceras inom gruvindustrin. Det finns 25 miljoner gruvarbetare i världen, berättar Matti Larsson, och eftersom säkerhetsmedvetandet växer inom hela branschen så tror han på att EducateSmart kan få ett mycket stort genomslag.

– Men vi börjar nu i Sverige i och med LKAB, säger Matti Larsson, som framhåller att styrkan i utbildningen SafetyBASE är att allt innehåll kommer direkt från de som arbetat praktiskt ute i riktiga verksamheten med arbetsmiljö och säkerhet i över 20 år.

Utbildningen kommer inledningsvis att implementeras som ett fullskaletest, där 60 LKAB-medarbetare får chans att prova på utbildningen.

– Efter testerna kommer en utvärdering att genomföras, där även statistik från testet kommer att redovisas. Då kan vi se vad vi gör bra men framför allt vad vi behöver bli bättre på, säger Jonny Snell.

Länk till LKAB:s pressmeddelande.
Se en presentationsfilm av SafetyBASE.