Magnus Johansson och Michael Brandl
Magnus Johansson, Volvo, och Michael Brandl, Algoryx, är med och bygger upp den virtuella Volvofabriken som ska köras i Umeå.

Bygger virtuell kopia av Volvofabrik i Umeå

En virtuell kopia av Volvos hyttfabrik i Umeå ska byggas. Umeåföretaget Algoryx, Schneider Electric och Chalmers ligger bakom bygget.

Volvos hyttfabrik i Umeå ska få en virtuell tvillingfabrik. Det är Volvo som tillsammans med simuleringsföretaget Algoryx, komponentföretaget Schneider Electric och Chalmers tekniska högskola som startat ett treårigt projekt. Med den virtuella fabriken hoppas man kunna upptäcka flaskhalsar i tid och korta ledtiderna till marknaden högst väsentligt.

Digitala ingenjörsverktyg

Industrin, produktionsprocesser och fabriker står inför ett digitaliseringsparadigm. Nu utvecklas allt fler digitala ingenjörsverktyg. Hyttfabriken i Umeå, med Volvos Cab Competence Center och en av Volvokoncernens högst automatiserade fabriker, är en av de fabriker där man jobbar med virtualisering.

”Vi har redan börjat köra vår skarpa styrkod från tillverkningen i en virtuell miljö”, säger Magnus Johansson vid Umeåfabriken. ”Nu tar vi första steget i att skapa en virtuell tvillingmiljö i en hel processline där vi kan förbereda produktionsförändringar med stor exakthet och minimera inkörningstider. Detta kräver att den digitala kopian, in i minsta detalj, stämmer överens och beter sig som verkligheten.”

Med en exakt virtuell tvilling av en produktionscell – med logik, mekanik, säkerhet, el, rörelsemönster, hastighet, sensorer och all ansluten utrustning – kan man testa hela funktionaliteten avseende produktkvalitet, resursanvändning, underhåll, processtabilitet och kostnader. Under vart och ett av projektåren ska det byggas en demonstrator i Umeåfabriken som visar på möjligheterna, den första kommer att stå klar under 2017.

Samarbete över gränser

Volvos samarbetspartners i projektet är det Umeåbaserade simuleringsföretaget Algoryx, komponentföretaget Schneider Electric AB och Chalmers. Eller, med andra ord, storföretag, spjutspetsföretaget och akademin i fruktbart samarbete.

”Med fysikbaserad simulering kan tillverkningsindustrin driva upp innovationstakten, förutsäga livslängden på kritiska fabrikskomponenter och undvika oplanerade kostsamma driftstopp och risker”, säger Michael Brandl, som leder Algoryx arbete i projektet.

Chalmers bidrar med kunskap om hur smarta, automatiserade, digitala verktyg kan användas för att ge ingenjörerna vid hyttfabriken bättre och effektivare beslutsunderlag i sitt utvecklingsarbete.

”Det handlar om att ta fram nya sätt att formulera specifikationer som är hållbara och användbara under utvecklingen och driften av produktionsprocessen”, säger Petter Falkman, docent vid institutionen för Signaler och system på Chalmers.

Schneider Electric bidrar i projektet med bland annat styrsystem, mjukvaror, servo, teknisk rådgivning samt andra kritiska komponenter.

Bakgrundsfakta

Projektet ingår i det omfattande EU-projektet ENTOC (“Engineering Tool Chain for Efficient and Iterative Development of Smart Factories”), som i Sverige finansieras av industriparterna samt av Vinnova och ingår i EU:s ITEA3-program.
Projektet har som mål att utveckla standarder och programvaruverktyg för virtuellt ingenjörsarbete samt virtuell beredning och drift av digitaliserade fabriker.

Algoryx, Chalmers, Schneider Electric, Volvokoncernen har inlett ett samarbete i ett EU-projekt som syftar till att utveckla nya ingenjörsverktyg för virtuell beredning och drift av digitala fabriker. Projektet leds av tyska Daimler och inkluderar även EDAG, IFAK, Festo, Tarakos, EKS InTec och TWT.