Ann Klefbohm

Visit Vilhelmina öppnar ny webb

Visit Vilhelmina utvecklar sin webbplats och har valt ett samarbete med base media där base media är leverantör av webblösning och basepro webbverktyg.

Föreningen Visit Vilhemina står bakom händelser såsom WWW, Wilmia, Hembygdsdagarna, Mikaeli och Företagsgalan och Visit Vilhelminas mål är att skapa unika upplevelser. Visit Vilhelmina utvecklar nu sin webbplats och har valt ett samarbete med base media där base media är leverantör av webblösning och basepro webbverktyg.

Visit Vilhelmina utvecklar nu sin webbplats och har valt ett samarbete med base media där base media är leverantör av webblösning och basepro webbverktyg. basepro är ett webbverktyg som ger Visit Vilhelmina möjlighet att erbjuda rätt information till rätt person. Genom enkel webbpublicering kan Visit Vilhelmina själv styra över kundinformation, personalinformation, nyhetsbrev, statistik med mera. Det enda Visit Vilhelmina behöver är en dator och en uppkoppling, på jobbet, i hemmet eller någon annanstans i världen.
 
Den nya webbplatsen är sjösatt och
www.visitvilhelmina.se
är adressen till föreningens nya hemsida. Den är skapad för att vara föreningens främsta kontaktyta, en bra hemsida skapar ett otroligt mervärde och därför har Visit Vilhelmina utvecklat samarbetet med base media för att skapa denna. Via hemsidan kommer Visit Vilhelmina att sköta all kommunikation med utställare, knallare, besökare, sponsorer, aktivitetsbidragsgivare samt allmänheten.