Lars Stenlund, vd Vitec.
Lars Stenlund, vd Vitec.

Vitec fortsätter växa med uppköp

Med ett starkt kassaflöde och resultat fortsätter Vitec växa. 2017 års visar flera framsteg för börsbolaget från Umeå.

– 2017 har utvecklats väl och vårt kassaflöde har varit starkt, kommentarer Lars Stenlund, vd, bokslutet i en intervju med Introduce.

Omsättningsmässigt växer Vitec vidare mot miljardnivån. 2017 års omsättning för Vitec ligger på 855 miljoner kronor, klart över 2016 som stannade på 675 miljoner kronor. Med Vitecs fortsatta strategi att köpa upp lämpliga bolag tror bedömare att Vitec kan bli ett miljardbolag, om inte detta år så nästa år 2019.

2017 präglas framför allt av att kassaflödet utvecklas starkt – resultatet utvecklas också väl, men matchar inte fullt ut kassaflödet för närvarande, på grund av avskrivningar.

Större händelser

Bland de större händelserna under 2017 fanns tre som sticker ut:

  • Flytten upp till Stockholmsbörsens MidCap-lista, en flytt som visar på ökad värdering av bolaget.
  • Utökad kredit på 200 miljoner kronor från Nordea för att ge utrymme till fortsatta uppköp av andra bolag.
  • Förvärvet av danska MV Nordic, vars huvudprodukt är en molnbaserad tjänst för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Vitec har idag 600 medarbetare i fyra länder fördelade på närmare 20 kontor, vilket Lars Stenlund också kommenterar i ett pressmeddelande. Med en allt större decentralisering av bolaget blir den interna kommunikationen allt mer viktig, ”kulturarbetet (har) blivit en central del av koncernens styrning”, kommenterar vd Lars Stenlund.

– Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt, menar Lars Stenlund.

– Och så höjer vi utdelningen, för 16:e året i rad, fortsätter han.

Sammanfattning av perioden januari-december 2017

  • Nettoomsättning 855 Mkr (675)
  • Resultat efter finansnetto 98,1 Mkr (81,9)
  • Rörelsemarginal 12,5 % (13,1)
  • Vinst per aktie före utspädning 2,70 kr (2,27)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 187,6 Mkr (158,5)
  • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,10 kr/aktie (1,00)