Linköping.
Linköping blir ny huvudort för verksamheten med Vitec Media som säljs till Xlent.

Vitec säljer affärsområde till Xlent

Vitec säljer Affärsområde Media till IT-konsultbolaget Xlent. Verksamheten omsätter 9 miljoner kronor årligen.

Programvarubolaget Vitec, med huvudkontor i Umeå, har under sommaren avtalat med Xlent Consulting om försäljning av aktierna i Vitec Veriba AB som utgör Vitecs Affärsområde Media. Verksamheten, som omsätter ca 9 Mkr per år, omfattar i huvudsak kundanpassad applikationsutveckling och har en väsentligt högre andel tjänsteförsäljning än övriga delar av Vitec.

Xlent och övertar därigenom ett flertal förvaltningsåtaganden inom affärslösningar mot retail och media. Vitec Veriba byter i samband med förvärvet namn till XLENT Linköping, som tar över verksamhet, de sex medarbetarna och befintlig kundbas.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag, med huvudkontor i Umeå, som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Xlent finns på tolv orter i Sverige; från Umeå i norr till Malmö i söder. Tillsammans med systerbolag inom Xlent Consulting Group har företaget cirka 250 medarbetare.