Lars Stenlund och Olov Sandberg, grundare av Vitec.

Vitec växer internationellt

Trenden är tydlig. Umeåföretaget Vitec har nu större omsättning utomlands än i Sverige.

Umeåföretaget Vitecs intäkter kommer allt mer från affärer utanför Sveriges gränser. Främst är det Norge, Finland och Danmark som ökar. Omsättningens andel från andra länder steg till 58 procent senaste året, visar Vitecs bokslut för 2016.

Internationella uppköp
Till stor del beror detta på ett antal uppköp av norska och finska men även danska bolag. Under 2016 gjordes tre förvärv av programvarubolag, då norska Plania och de två finska bolagen Tietomitta och Futursoft köptes upp. I och med uppköpen tillfördes ca 110 miljoner kronor till koncernens omsättning.

Detta är en strategi som Vitec kommer att hålla fast vid, menar Lars Stenlund, vd för Vitec, i en kommentar till bokslutet.

– Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt. Vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt, kommenterar Lars Stenlund.

God efterfrågan
Även om 2016 inte blev något toppår är Lars Stenlund full av tillförsikt inför framtiden.

– Resultatmässigt blev 2016 ett mellanår. Marknadens efterfrågan i våra nischer är dock långsiktig och uthållig vilket betyder att förutsättningarna är goda att fortsätta jobba med ökad effektivitet och lönsamhet, kommenterar vd Lars Stenlund bokslutet.

Även aktiemarknaden fortsätter att visa positiv tilltro till Vitec. Sedan början av 2017 har bolaget flyttats från Small Cap-segmentet till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm. Därmed placerar sig Vitec bland de medelstora svenska börsbolagen.

– Som vanligt höjer vi utdelningen. Nu för 15:e året i rad, kommenterar Lars Stenlund.

Om Vitec
Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 500 medarbetare och omsatte 675 Mkr år 2016. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Här nedan berättar Lars Stenlund, vd för Vitec, om utvecklingen 2016: