Henrik Nordström
Henrik Nordström

Vitecs aktie allt starkare

Vitecs aktie ökar i värde och flyttas från Small Cap-segmentet till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Vitec Software Group AB:s aktie av serie B (VIT B) flyttas från Small Cap-segmentet till Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm till följd av Nasdaqs årliga genomgång av marknadsvärden för de nordiska marknaderna. Aktien handlas inom segmentet Mid Cap från och med 2 januari 2017. I Mid Cap segmentet ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro.

– Vårt marknadsvärde har ökat med mer än en faktor nio sedan vi den 4 juli 2011 bytte marknadsplats från AktieTorget till Small Cap listan på Nasdaq Stockholm. Vår långa historik, våra kompetenta medarbetare och goda relationer till kunder och partners har lagt grunden till denna tillväxt. Vi ser fram emot att fortsätta stärka vår position som en ledande industriell aktör med mål att konsolidera och effektivisera vertikala programvarubranscher i Norden, säger Lars Stenlund, vd för Vitec Software Group, som har sitt huvudkontor i Umeå.