Lars Stenlund och Olov Sandberg, grundare av Vitec.

Vitecs starkaste inledning någonsin

Starkaste inledningen någonsin på ett år. Vitec visar rekordsiffror för sitt första kvartal 2017.

Med en omsättning på 192 miljoner kronor (157 förra året) och ett resultat på 24,4 miljoner (18,0 förra året) under januari–mars 2017 slår Vitec alla tidigare rekord i företagets historia sett till första kvartalet under ett år.

Detta trots att inga större rubriker och uppköp har präglat Vitecs affärer under perioden.

– Inga större händelser har redovisats för första kvartalet, utan perioden har präglats av dagligt arbete med leveranser, utveckling, försäljning samt en kontinuerlig strävan efter ökad effektivitet, kommenterar vd Lars Stenlund de starka siffrorna.

En viktig grund för Vitecs ökade omsättning under de senaste åren ligger i strategin att hitta lämpliga mindre företag att köpa upp. Under 2016 gjordes tre förvärv av programvarubolag, då norska Plania och de två finska bolagen Tietomitta och Futursoft köptes upp. I och med förvärven tillfördes ca 110 miljoner kronor till Vitec-koncernens omsättning.

Sådana uppköp av andra bolag är en affärsmodell som Vitec kommer att hålla fast vid, menar Lars Stenlund.

– Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt, menar Lars Stenlund.